Gradsko vijeće donijelo detaljne planove raspodjele sredstava za sport i tehničku kulturu

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat na početku je sjednice obavijestio vijećnike kako je pri Ministarstvu uprave u tijeku postupak nadzora zakonitosti rada Gradskog vijeća na 14. i 15. sjednici Gradskog vijeća, koje su podnijeli vijećnici Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) te Tihomir Čordašev (Akcija mladih).

Rijeka – Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je detaljne planove raspodjele sredstava programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te donijelo novu Odluku o uređenju prometa na području grada Rijeke.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat na početku je sjednice obavijestio vijećnike kako je pri Ministarstvu uprave u tijeku postupak nadzora zakonitosti rada Gradskog vijeća na 14. i 15. sjednici Gradskog vijeća, koje su podnijeli vijećnici Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) te Tihomir Čordašev (Akcija mladih). Vijećnik Čordašev traži poništavanje 15. sjednice Gradskog vijeća te proglašenje svih odluka donesenih na toj sjednici ništavnim. Ministarstvu uprave je na zahtjev dostavljeno očitovanje i sva zatražena dokumentacija.

Nadalje, budući da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenika preminule vijećnice Mirjane Jukić, što je bio i jedan od razloga zašto je vijećnik Čordašev poslao zahtjev za nadzor, od Ministarstva uprave zatraženo je mišljenje i uputa za postupanje, međutim do početka sjednice nije stigao nikakav odgovor.

Usvojeni detaljni planovi raspodjele sredstava unutar javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu, u sklopu kojeg je iz gradskog proračuna osigurano 14,6 milijuna kuna. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele izradile su Stručno-savjetodavne komisije Riječkog sportskog saveza, koja su razmotrile 102 prijavljena programa te predložile redovno sufinanciranje tijekom 2019. godine za 95 programa, uz podjelu po kategorijama sporta.

Detaljni plan raspodjele pored raspodjele financijskih sredstava po aktivnostima koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, sadrži i naznaku procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2019. godine.

Jedna od primjedbi vijećnika odnosila se na činjenicu da se detaljni plan donosi krajem travnja te time utječe na normalno funkcioniranje sportskih klubova i udruga, na što je v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Renato Kostović naglasio kako funkcioniranje sustava sporta, kao i tehničke kulture, nije dovedeno u pitanje, budući da je Grad Rijeka na temelju programa javnih potreba donesenih u prosincu 2018. godine, isplaćivao akontacije udrugama i klubovima.

Vijećnica Filipa Capan (HDZ) kazala je kako je prošle godine donesena Strategija sporta Grada Rijeke, ali za njezinu uspješnu provedbu nije osigurano dovoljno sredstava u proračunu, a za klubove nositelje kvalitete još su i smanjena sredstva s 1,5 milijuna kuna u 2018. na 1,1 milijuna kuna u 2019. godini. Vijećnici Josip Ostrogović (HDZ) i nezavisni vijećnik Marinko Koljanin izrazili su zabrinutost što su za duplo smanjena sredstva za omladinski pogon HNK Rijeke.

Gradonačelnik Vojko Obersnel ocijenio je raspravu o premalo sredstava koja se izdvajaju za sport demagoškom, ističući kako su se iste rasprave vodile i prije desetak godina kada je za istu svrhu bilo osigurano oko 20 milijuna kuna te kako u prosincu, kad se donosio Program javnih potreba u sportu, nitko nije predložio amandman kojim bi se povećala sredstva za sport te smanjila sredstva za neku drugu svrhu.
„Znam da je teško, ali činjenica je da proračun ima svoja ograničenja, a rad klubova se ne može bazirati samo na financiraju iz gradskog proračuna. Bilo je godina kad su se ulagala ogromna sredstva u sportske objekte, sad je u žiži interesa kultura, ali sve je to trajna vrijednost koji ostaje građanima. Nemojmo zaboraviti da Rijeka, kao jedan od rijetkih gradova, osigurava korisnicima javnih potreba besplatno korištenje sportskih objekata, što nije zanemariva stavka,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, naglasivši kako je glavni problem sporta to što njegovo financiranje nije razriješeno na nacionalnoj razini. Dodao je kako će u prijedlogu rebalansa proračuna, koji će se najvjerojatnije naći za idućoj sjednici Gradskog vijeća, sredstva za poticanje nositelja kvalitete biti povećana za 500 tisuća kuna, pa će u konačnici iznos biti veći nego što je bio protekle godine.

Usvojen je i Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu, kojim se po prijedlogu Zajednice tehničke kulture Rijeka 1,29 milijuna kuna raspodjeljuje za provedbu 85 projekata i programa prijavljenih putem javnog poziva. Detaljni plan raspodjele uključuje i raspodjelu dodatnih 230 tisuća kuna, koje nisu bile obuhvaćene javnim pozivom, a osigurana su poglavito za financiranje Prometne jedinice mladeži i Tehničkog centra mladih. Odgovarajući na pitanje vijećnika Vedrana Vivode (Akcija mladih) zašto se prijava javnih potreba u tehničkoj kulturi ne provodi, po uzoru na javne potrebe u kulturi, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke, v.d. pročelnika Kostović je kazao kako je to u pripremi za sljedeću godinu.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!