Na mjesne odbore lani potrošeno 2,6 milijuna kuna – Riješeno je čak 90 posto prijavljenih komunalnih problema

Na mjesne odbore lani potrošeno 2,6 milijuna kuna – Riješeno je čak 90 posto prijavljenih komunalnih problema

Sportski susreti mjesnih odbora za Dan sv. Vida

Tijekom 2018. godine prijavljeno je 920 različitih oblika komunalnog nereda, od kojih je riješeno 824, odnosno 90 posto. Ukupno je za sveukupne programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora, naknade vijećnicima, režijske troškove i izbore za članove vijeća MO izdvojeno oko 2,6 milijuna kuna.

Rijeka – Na kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela jučer je prihvaćeno i Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2018. godini u kojem su sažeta pojedinačna izvješća 34 vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke.

Kako je iznijela ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević, Vijeća mjesnih odbora provela su 151 planiranu aktivnost za koje je utrošeno nešto više od 800 tisuća kuna.

Sve su planirane aktivnosti većinom izvedene, a dio koji nije održan odnosi se na programe nerealizirane zbog vremenskih nepogoda, nedovoljnog odaziva građana, odnosno zbog izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji su održani prošle godine, budući da su neka vijeća odustala od planiranih programa do konstituiranja novih vijeća. Svih 34 vijeća mjesnih odbora imala su rashode u okviru svojih financijskih planova.

Aktivnosti su provedene kroz male komunalne akcije, inicijative vijeća, ekološke akcije, Riječki program lokalnog partnerstva, programe iz područja zdravstva i socijalne skrbi i kulture, akciju Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, sportsku rekreaciju građana, brigu o djeci, obilježavanje dana mjesnog odbora, državnih praznika, prigodnih datuma i obljetnica, tiskanje biltena i riječki karneval.

U 2018. godini tiskana su četiri biltena i to: Drenova – dva broja, Luka – jedan broj te Orehovica – jedan broj.

Postotak rješavanja prijava komunalnog nereda i oštećenja objekta komunalne infrastrukture vrlo je visok što je rezultat dobre suradnje vijeća mjesnih odbora i tajnika mjesnih odbora s nadležnim odjelima gradske uprave, službama komunalnih i trgovačkih društava, kao i drugih institucija u čijoj nadležnosti je rješavanje određenog oštećenja. Tijekom 2018. godine prijavljeno je 920 različitih oblika komunalnog nereda, od kojih je riješeno 824, odnosno 90 posto.

Programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora financirane su sredstvima Proračuna Grada Rijeke i ostvarenim donacijama. Ukupno je za sveukupne programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora, naknade vijećnicima, režijske troškove i izbore za članove vijeća MO izdvojeno oko 2,6 milijuna kuna.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!