Novi doprinos akademskom razvoju grada: Rijeka će uskoro dobiti Fakultet dentalne medicine

Ova je odluka donesena na nedavnoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta, a krajem prošlog tjedna potvrdu je dobila i na sjednici sveučilišnog Senata.

Rijeka – Rijeka će dobiti Fakulted dentalne medicine, novu sastavnicu Sveučilišta u Rijeci. Ova je odluka donesena na nedavnoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta, a krajem prošlog tjedna potvrdu je dobila i na sjednici sveučilišnog Senata.

Naime, Senat je imenovao Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci. Članovi povjerenstva su akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Mladen Petravić, prof. dr. sc. Alen Host, prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić te prof. dr. sc. Jasminka Mršić Pelčić. Povjerenstvo ima obvezu u roku od 60 dana temeljem Elaborata podnijeti izvješće Senatu o opravdanosti osnivanja Fakulteta dentalne medicine. Podršku novom fakultetu već su dala i nadležna ministarstva – znanosti i zdravlja, kao i dentalna komora.

Na svojoj posljednjoj sjednici, Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor novih članova Senata iz redova znanstveno-nastavnih sastavnica i to prof. dr. sc. Lidiju Vujičić za Učiteljski fakultet u Rijeci, prof. dr. sc. Duška Pavletića za Tehnički fakultet u Rijeci, prof. dr. sc. Alena Jugovića za Pomorski fakultet u Rijeci te Leu Lazzarich, knjižničarsku savjetnicu iz redova ostalih sastavnica Sveučilišta – Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Sukladno konačnom Izvješću o ocjeni te prijedlogu izbora Savjeta za znanost, Senat je donio Odluku o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Zdravku Lencu, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini.

U sklopu svog izvješća rektorica se osvrnula na brojne međunarodne aktivnosti u razdoblju od prošlog Senata – od potpisivanja Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem Science Po, Bordeaux do radnih posjeta petero veleposlanika. Na Sveučilištu je organizirana i Međunarodna konferencija  International Cultural Relations of the European Union – Europe, the World, Croatia. Pozitivan odjek imala je i tribina ‘Kako birati rektora: potrebe i mogućnosti revizije sustava izbora’, održana 11. lipnja 2019.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!