Projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture sudjelovat će na okruglom stolu u Bruxellesu na temu kulturne diplomacije

Projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture sudjelovat će na okruglom stolu u Bruxellesu na temu kulturne diplomacije

Foto Rijeka2020

Stručnjaci će pokušati odgovoriti na pitanje kako Europska unija može poduprijeti kulturnu diplomaciju gradova u sklopu programa Europske prijestolnice kulture.

Bruxelles – Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture sudjelovat će na okruglom stolu pod nazivom Culture-Powered City Diplomacy 19. ožujka 2019. godine u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Okrugli stol zajednički organiziraju Ured zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule i RIJEKA 2020 d.o.o., a koji će okupiti stručnjake iz čitave Europske unije koji će raspravljati o potencijalu diplomacije gradova koja se temelji na kulturi.

Stručnjaci će pokušati odgovoriti na pitanje kako Europska unija može poduprijeti kulturnu diplomaciju gradova u sklopu programa Europske prijestolnice kulture.

Kulturne politike gradova promiču upravo gradove kao važne dionike međunarodnih kulturnih odnosa, što otvara nove mogućnosti za suradnju. Također otvara mnoga pitanja i ukazuje na potrebu za transformacijom kulturnih politika gradova. Međunarodna mobilnost umjetnika i profesionalaca u kulturi ključna je za širenje novih načina komunikacije I dugoročne kulturne suradnje u međunarodnom kontekstu. Mobilnost omogućuje nove ideje, znanja, vještine i prakse koje obogaćuju zajednicu.

Neposredno prije održavanja okruglog stola predstaviti će se projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, prvenstveno zbog činjenice da će Rijeka 2020. godine biti središte kulturnog, a Hrvatska političkog života Europe.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }