Tag "Jossi"

MORSKI TRAMVAJ : KAMENOVI KOJI BOLE

5 months ago

Metalnih kocaka ugrađenih u tlo u Moši Albahariju ima šest, a kratkim talijansko-hrvatskim tekstom govore o s toga mjesta odvedenim stanarima zgrade dviju kobnih noći.