Tag "skupština"

Europski Kompendij kulturnih politika i trendova otvoren je jučer u Rijeci

1 year ago

Kompendij kulturnih politika i trendova brine se o sustavu informiranja i monitoringa nacionalnih kulturnih politika, pruža ključan izvor znanja i informacija za kreiranje javnih politika,