Akcija mladih i Živi zid o Marišćini: Tražit ćemo od Županijske skupštine da usvoji konkretne zaključke @ Rijeka

Članovi AM i ŽZ istaknuli su da o radu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i tvrtke Ekoplus d.o.o. postoje mnogobrojna otvorena pitanja na koja javnost ima pravo znati odgovore, kao što su stanje s okolišnom dozvolom, stanje s nedostacima uočenim nakon izvršenog tehničkog pregleda, kapacitet MBO postrojenja, neugodni mirisi, uspostava sustava prijevoza otpada, preuzimanje i plasman SRF…

Rijeka – Akcija mladih i Živi zid održali su danas tiskovnu konferenciju na temu Centra za gospodarenje otpadom Marišćina i tvrtke Eko plus koja njome upravlja. Bojan Kurelić podsjetio je da su Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i KD Čistoća d.o.o. Rijeka osnovali su još 2001. godine Ekoplus d.o.o., trgovačko društvo za gospodarenje otpadom, temeljem odluke županijske skupštine iz lipnja 1999. godine. Osnovni zadatak ovog trgovačkog društva je koncipiranje, priprema i izgradnja te upravljanjem novim integralnim sustavom gospodarenja otpadom na području cijele Primorsko-goranske županije. No, kako je kazao, 17 godina kasnije građani ove županije i dalje nemaju funkcionalan sustav gospodarenja otpadom a tvrtka Ekoplus d.o.o. i dalje upravlja cijelim projektom na štetan i netransparentan način.

Članovi AM i ŽZ istaknuli su da o radu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i tvrtke Ekoplus d.o.o. postoje mnogobrojna otvorena pitanja na koja javnost ima pravo znati odgovore, kao što su stanje s okolišnom dozvolom, stanje s nedostacima uočenim nakon izvršenog tehničkog pregleda, kapacitet MBO postrojenja, neugodni mirisi, uspostava sustava prijevoza otpada, preuzimanje i plasman SRF…

– Osim otvorenih pitanja postoje i značajni prekršaji tvrtke Ekoplus d.o.o. zadužene za upravljanje objektom kao što su postupanje s otpadom, ispuštanje kontaminirane vode u podzemlje, potpisivanje za tvrtku štetnih ugovora… Zbog mnogobrojnih problema u funkcioniranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i propusta u radu tvrtke Ekoplus d.o.o. u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i Općine Viškovo, osnovane da bi upravljala Centrom za gospodarenje otpadom Marišćina kao vijećnici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije sazvali smo sjednicu s temom rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i tvrtke Ekoplus d.o.o, istaknuto je na konferenciji.

Županijski vijećnik ŽZ PGŽ Edmond Tić istaknuo je da se u javnosti plasiraju hvalospjevi o Marišćini, kao izuzetno zaokruženom, potpunom i hvalevrijednom projektu, kojega se uzima za primjer u RH, županijski vijećnici Živog Zida moraju ukazati na notorne činjenice koje rezultiraju dijametralno suprotnim zaključcima.

– Podatci nam govore da je u 2018. godini prikupljeno i dovezeno na ŽCGO Marišćina 80.000 tona miješanog komunalnog otpada od čega je napravljeno svega 4.000 tona goriva iz otpada što prevedeno znači da MBO tehnologija na Marišćini uspijeva iskoristiti minimalni dio iskoristivog otpada. Dakle većina otpada se kao i desetljećima prije na Viševcu zakopava s tim da se na Viševcu to radilo u prirodne jame – rupe, a na Marišćini se to vrši u kazete koje bi se trebale koristiti narednih desetak godina, a one su gotovo već sad pune. To sigurno nije gospodarenje otpadom jer otpad kad je razvrstan je korisna sirovina, a ovako je opet samo smeće koje se i dalje zakopava i tako štetno djeluje na ljude i okoliš, ne samo „božanstvenim miomirisom“ nego i šire s obzirom na to da se radi o vodozaštitnoj zoni i nedalekom izvoru pitke vode, rekao Tić.

Županijska vijećnica ŽZ Jadranka Horvat kao problem je istaknula cestu do ŽCGO Marišćina koja je uvjet rada Marišćine, ali još uvijek traju imovinsko-pravni sporovi s 8 vlasnika čestica.

– Također, cesta iz ŽUC-a prelazi u HC, a cesta je više puta imala zahvate naknadne intervencije u prostoru te se više puta mijenjao plan, naknadni kružni tokovi, raskrižja, odvojci i sl. Naravno fali signalizacija, hidro-sistem, itd… dakle idu ponovne izmjene plana, a time i nova građevinska dozvola, pa se nakon toga raspisuje natječaj, a to ne znači još početak radova. Hidroelektra prestaje biti izvođač, postavlja se pitanje i konačnog izvršitelja jer nitko neće olako dati garanciju na npr. dva sloja asfalta ako on radi samo završni sloj, kazala je Horvat

Vjekoslav Rubeša iz Akcije mladih istaknuo je kako je materijal koji je za ovu tematsku skupštinu PGŽ pripremila tvrtka Ekoplus d.o.o. i županijske službe na niti jedan način ne može pomoći u rješavanju problema koji na Marišćini postoje i na sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije tražit će donošenje konkretnih zaključaka.

U cilju trajnog zaustavljanja negativnih posljedica na građane poput lebdećih čestica i neugodnog mirisa vijećnici Akcije mladih i Živog zida predložili su prvu točku zaključka koja glasi: “Zadužuje se tvrtka Ekoplus d.o.o. da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 3 mjeseca, zaustavi negativni utjecaja rada ŽCGO Marišćina na kvalitetu života i zdravlje građana na području Općine Viškovo”.

– Kršenje zakonske regulative, kao i neke navedene dubioze upućuju na nesposobnost rukovodstva Ekoplusa, ali i nedjelotvornost tijela Društva što prijeti dalekosežnim posljedicama. Pozitivno financijsko poslovanje Ekoplusa vrlo je upitno, a dosadašnje treba učiniti transparentnim. Revizija bi omogućila preispitivanje i ocjenu rada rukovodstva Ekoplusa od strane tijela Društva, naveo je Rubeša, istaknuvši kako će drugi prijedlog zaključka biti da se zadužuje župan Zlatko Komadina, kao predsjednik Skupštine Ekoplusa d.o.o. za pokretanje nezavisne-vanjske revizije poslovanja trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. od njegovog osnutka do današnjeg dana.

Treća točka zaključka je zahtjev tvrtki Ekoplus da u najkraćem mogućem roku otkloni sve konstrukcijske i operativne nedostatke te propuste izvođača i same tvrtke koja upravlja ŽCGO Marišćina kako bi sustav mogao funkcionirati u skladu s predviđenim projektom. Također će tražiti od tvrtke Eukopus da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 3 mjeseca, tijelima društva dostavi prijedloge na koji način će se projekt ŽCGO Marišćina u svom daljnjem radu u potpunosti i trajno prilagoditi važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske koji predviđaju odvojeno prikupljanje bio otpada.