ERSTE AD

Akcija Mladih: Otvaranje policijske postaje za područje Kastva, Viškova i Klane je nužnost, kao i suradnja ovih JLS na racionalizaciji javnih servisa i usluga

– Katastrofalno sigurnosno stanje i porast vandalizma traže hitnu reakciju svih nadležnih službi i tijela. Na području Grada Kastva, Općine Viškovo i Općine Klana realan broj stanovnika bliži si brojki od 40.000 ljudi a takva kritična masa ljudi, veliki prirast i doseljavanje zahtjeva hitno otvaranje policijske postaje za to područje , stoji između ostalog u priopćenju Akcije mladih

Rijeka – Danas je u Rijeci Akcija mladih održala press konferenciju na kojoj su Davor Jurčić i Bojan Kurelić izrazili zabrinutost porastom kriminala i vandalizma na području Kastva, Viškova i Klane. Ovim je povodom Akcija mladih izdala priopćenje za medije koje prenosimo u cijelosti.

– Ubojstvo, pokušaj ubojstva, te svakodnevni vandalizam na području Općine Viškova i Grada Kastva osnovni su motiv za održavanje današnje tiskovne konferencije. Katastrofalno sigurnosno stanje i porast vandalizma traže hitnu reakciju svih nadležnih službi i tijela. Na području Grada Kastva, Općine Viškovo i Općine Klana realan broj stanovnika bliži si brojki od 40.000 ljudi a takva kritična masa ljudi, veliki prirast i doseljavanje zahtjeva hitno otvaranje policijske postaje za to područje.

Nadležna policijska postaja za Kastav, Viškovo i Klanu danas je I. policijska postaja koja se nalazi u centru grada Rijeke i vrijeme odaziva na intervenciju ako ne postoji patrola na tom području preveliko je za kvalitetnu prevenciju i intervenciju. U rješavanje ovog problema trebala bi se zajedničkim snagama uključiti sve zainteresirane strane, odnosno ovlašteni predstavnici Kastva, Viškova i Klane. Trenutačno treba otvoriti komunikaciju s Ministarstvom unutarnjih poslova da se izvide sve moguće opcije, a s druge strane zainteresirane jedinice lokalne samouprave moraju ponuditi rješenja MUP u obliku adekvatne lokacije za zajedničku policijsku postaju pa čak i pokretanje projekta kojim će se osigurati lokacija za izgradnju stanova u okviru programa poticajne stanogradnje kojim bi se omogućilo novo zaposlenim djelatnicima policije rješavanje stambenog pitanja na ovom području.

Osim represije trenutačno stanje s vandalizmom na području Kastva i Viškova šalje i jasnu poruku nadležnim institucijama da mladi na ovom području nemaju adekvatnih programa, inicijativa i projekata za kvalitetno ispunjenje svog slobodnog vremena. Ne postoji programi za mlade, prostori namijenjeni mladima kao ni projekti usmjereni na realizaciju njihovog slobodnog vremena. Ako uzmemo u obzir da su Grad Kastav i Općina Viškovo jedince lokalne samouprave s možda najvećim prirastom stanovništva, a Općina Viškovo osim što je u prosjeku starosti stanovništva jedna od najmlađih trenutačno je i brojem stanovnika daleko najveća općina u Republici Hrvatskoj jasne su potrebe za realizaciju projekata za mlade.

Osim konkretnih projekata za realizaciju slobodnog vremena za mlade treba jasno upozoriti i da ne postoje adekvatni uvjeti na ovom području koji se tiču osnovnih parametara za mjerenja kvalitete života. Pa tako Općina Viškova i Grada Kastav nemaju dovoljno mjesta u vrtićima, a Općina Viškove nema produženog boravka u osnovnoj školi a ni pedijatra ni ginekologa. Dom zdravlja u obje ove jedinice lokalne samouprave je na žalosnoj razini.

Kako bi osim kritike ponudili i konkretna rješenja, vijećnici Akcije mladih na idućim sjednicama gradskih i općinskih vijeća predložiti će konkretne mjere kojima bi se osigurala dodatna sredstva za realizaciju gore navedenih projekata i inicijativa.

Racionalizacijom javnih servisa i usluga može se doći do znatnih ušteda u poslovanju jedinica lokalne samouprave pa ovim putem predlažemo i konkretne mjere suradnje tih JLS koji bi se osigurala dodatna sredstva.

• izgradnja zajedničkog Doma zdravlja

• spajanje turističkih zajednica Grada Kastva, Općine Viškovo i Općine Klana

• zajedničko ulaganje u dovršetak projekta groblja koji se nalazi na samoj granici između Kastva i Viškova

• zajedničko upravljanje i vlasnička struktura u komunalnom društvu

• zajednički model suradnje u rješavanju problematike predškolskog i školskog odgoja

Ove mjere su prvi koraci prema maksimalnoj racionalizaciji javne uprave i zajedničkoj suradnji JLS koji jedini mogu omogućiti podizanje standarda građana na području Kastva, Viškova i Klane, stoji u priopćenju Akcije mladih.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }