Dani zdravlja u Općini Klana

U sklopu Dana zdravlja će 500 posjetitelja imati priliku besplatno izmjeriti kolesterol u krvi, tlak i šećer te se informirati i savjetovati o utjecaju i simptomima raka debelog crijeva, dijabetesa i važnosti promjene životnih navika

Klana – Dani zdravlja održat će se u Općini Klana od 22. do 25. srpnja. Sastoje se od akcije vježbanja „Kretanjem do zdravlja“, edukativne kulinarske radionice nakon čega slijedi kulturno zabavni program.

Ovaj će se događaj održati u sklopu projekta „Čuvajmo zdravlje“ kojem je za cilj pridonijeti povećanju znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti. Naglasak projektnih aktivnosti je, ističu iz Općine, usmjeren na prevenciju raka debelog crijeva i dijabetesa te na promicanju zdravlja i zdravog načina života s naglaskom na zdravu prehranu i suživot s prirodom.

Kako bi se povećalo znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti predviđeno je niz aktivnosti koje su usmjerene na podizanje osviještenosti  građana.

U sklopu Dana zdravlja će 500 posjetitelja imati priliku besplatno izmjeriti kolesterol u krvi, tlak i šećer te se informirati i savjetovati o utjecaju i simptomima raka debelog crijeva, dijabetesa i važnosti promjene životnih navika. Izradit će se 2 ICT rješenja (zdravstveni portal i mobilna aplikacija) koja će služiti za informiranje, savjetovanje i edukaciju vezanu za zdravlje te će se izraditi i edukativne brošure i letci koji će sadržavati informacije vezane za promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Svrha projekta je, ističu iz Općine, vidljiva kroz rezultat provedbe programa promocije zdravlja i prevencije bolesti na način da će se unaprijediti pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom oboljeli i prebacivanjem fokusa s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti.

Detaljnije o programu dostupno je na web stranici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }