Dobre vijesti iz Kostrene – Smanjen porez na potrošnju i paušal za iznajmljivače, povećana prava iz socijalnog programa

Nizom različitih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima i stipendiranjem deficitarnih zanimanja, Općina Kostrena u 2019. godini želi potaknuti snažniji gospodarski razvoj i poduzetničku klimu te pomoći u stvaranju novih radnih mjesta, samim time utjecati i na pozitivne trendove kretanja stanovništva koje bilježi posljednjih godina.

Kostrena – Općina Kostrena godinu je započela dobrim vijestima. S 1. siječnjem na snagu je stupila i odluka o smanjenju poreza na potrošnju s 3 posto na 1,5 posto, kao mjera pomoći turističko-ugostiteljskoj djelatnosti pa će kostrenski ugostitelji od sad plaćati duplo manji porez na potrošnju. Plaćanju poreza na potrošnju podliježu sve fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Kostrene. Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića u ugostiteljskom objektu bez poreza na dodanu vrijednost. Obveznik poreza na potrošnju podnosi mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu, a utvrđenu obvezu dužan je plaćati mjesečno.

Nizom različitih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima i stipendiranjem deficitarnih zanimanja, Općina Kostrena u 2019. godini želi potaknuti snažniji gospodarski razvoj i poduzetničku klimu te pomoći u stvaranju novih radnih mjesta, samim time utjecati i na pozitivne trendove kretanja stanovništva koje bilježi posljednjih godina.

Značajan je i porast broja privatnih iznajmljivača pa Kostrena ostvaruje sve bolje turističke rezultate. Kako bi pomogla u ostvarenju punog turističkog potencijala i pružila potporu razvoju turističkoj djelatnosti, Općina Kostrena želi smanjiti i turistički paušalni porez za iznajmljivače s 300 na 250 kuna, a taj će se prijedlog 24. siječnja naći pred Općinskim vijećem.

Ciljeve ovih inicijativa objasnio je općinski načelnik Dražen Vranić.

– Prihodi s osnove poreza na potrošnju nemaju značajan utjecaj na proračun dok je utjecaj na prihode ugostitelja ipak daleko značajniji. S druge strane, Općina je prošle godine imala povećanje prihoda od poreza na pomet nekretninama i nekih drugih prihoda pa je proračun u odnosu na prošlu godinu veći za 5 milijuna kuna čime se otvorio prostor za porezno rasterećenje naših poduzetnika i ulaganje u neke druge oblike razvoja lokalne zajednice. Vjerujem da ćemo ovim smanjenjima poreza koji opterećuju prihode poduzetnika pružiti dodatan vjetar u leđa  uslužnom i turističkom sektoru koji su kompatibilni i predstavljaju sve značajniji izvor prihoda naših mještana, a to je posebno vidljivo po broju iznajmljivača kojih je 2013. bilo svega 23, dok je u 2018. taj broj porastao na 106 registriranih iznajmljivača. Naš je interes da Kostrena ostvari svoj puni turistički potencijal, rekao je Vranić.

Od 1. siječnja u primjeni je nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom je zahvaljujući podizanju prihodovnog cenzusa proširen potencijalni broj korisnika. Najznačajnija promjena je proširenje odluke o pravu na novčanu pomoć na sve starije osobe s niskim primanjima, bez obzira imaju li status umirovljenika, što do sada nije bio slučaj. Prema novoj odluci pravo na novčanu pomoć osim umirovljenika, mogu ostvariti i osobe s navršenih 65 godina života, bez primanja ili s primanjima koja su u skladu s propisanim uvjetima. Nova odluka preciznije regulira i način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću, a pravo je prošireno i na djecu korisnike doplatka za pomoć i njegu ostvareno pri Centru za socijalnu skrb.

Proširena su i prava studenata kojima se ako dostave potvrdu o polaganju ispitnih rokova u rujnu, može odobriti pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza i za taj mjesec koji prethodnom odlukom nije bio obuhvaćen.

Dobre vijesti stižu i po pitanju realizacije EU projekata. U narednim danima Kostrena će potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta, dobivena iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem mjere Zaštita okoliša i održivost resursa.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!