David Skoko, Anja Žulić i Srđana Jevtić na garstro ćakulama