Osobe s invaliditetom na vrhu Učke u organizaciji PD „Opatija“