U arheološkom parku Principij održano predstavljanje kandidata koalicije Rijeke pravde iz VIII. IJ