U vološćanskoj galeriji Lab 9 otvorena predbožićna izložba