Vođena šetnja bivšom Dječjom bolnicom - pozdrav bolnici koja je o nama brinula stotinu godina