Grad Rijeka za projekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2019. godini osigurao 3,6 milijuna kuna

Za projekte i programe iz područja socijalne skrbi odvojit će se 3,1 milijuna kuna, a za projekte koji se tiču zdravlja 540 tisuća kuna. U usporedbi s proteklom godinom, poduprt je isti broj projekata, ali je izdvojeno deset posto više sredstava.

Rijeka – Grad Rijeka će projekte i programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koje su predložile udruge i vjerske zajednice u 2019. godini podupirati s 3,6 milijuna kuna.

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, u siječnju je raspisan javni poziv čiji je cilj putem odabranih kvalitetnih projekata i programa doprinijeti unaprijeđenu socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja.

Na natječaj je pristiglo 85 prijava, od čega su 82 prijave ispunjavale formalne uvjete, a stručno povjerenstvo je za financiranje predložilo 50 projekata i programa iz područja socijalne skrbi te 18 projekata i programa koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Za projekte i programe iz područja socijalne skrbi odvojit će se 3,1 milijuna kuna, a za projekte koji se tiču zdravlja 540 tisuća kuna. U usporedbi s proteklom godinom, poduprt je isti broj projekata, ali je izdvojeno deset posto više sredstava.

Primjerice, za dva riječka prihvatilišta za beskućnike izdvaja se 580 tisuća kuna, dvije udruge će za resocijalizaciju marginaliziranih skupina dobiti 25 tisuća kuna, za sklonište za žrtve nasilja i rad sa žrtvama, među kojima i žrtvama pedofilije, ali i počiniteljima nasilja odvojit će se 485 tisuća kuna, dok se povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke udruge Terra podupire se s 200 tisuća kuna.

S 30 tisuća kuna podupire se projekt „Moje mjesto pod suncem“ kojim se djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurava poticajno okruženje u kojem imaju priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. Za rad s ovisnicima i ostalim rizičnim skupinama te prevenciju ovisnosti i njegovanje zdravih stilova života izdvaja se 420 tisuća kuna.

Programi su usmjereni i na druge ciljane skupine: djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, braniteljima i stradalnicima rata te teško bolesnim i kronično bolesnim osobama.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako Grada Rijeka već niz godina provodi natječaje za predlaganje projekta u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iako za to ne postoji zakonska obveza, kako bi u suradnji s partnerskim organizacijama građanima osigurao višu razinu socijalne i zdravstvene zaštite.

„Ovakav način financiranja potiče razvoj civilnog društva, a udruge svojim znanjima i ljudskim resursima, osim potpore dobivene od Grada Rijeke, osiguravaju za svoj rad značajan dio sredstava i na natječajima u Hrvatskoj i Europskoj uniji,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, napominjući kako na ovaj način ne samo da se značajan broj ljudi bavi humanitarnim radom, već kroz zaposlenje u udrugama osigurava vlastitu egzistenciju.

Što se tiče zaštite životinja, Grad Rijeka će u narednoj godini aktivnosti Društva za zaštitu životinja Rijeka sufinancirati s 30 tisuća kuna te će nastaviti podupirati i projekt sterilizacije slobodno živućih mačaka Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“, ove godine s 20 tisuća kuna.

Na javnom savjetovanju od srijede, 17. travnja nalazit će se i Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, koji predlaže da se za sustav civilne zaštite u 2019. godini izdvoji 11,5 milijuna kuna.

U svrhu raspisivanja natječaja za dostavu prijedloga za dodjelu književne nagrade Drago Gervais za 2019. godinu, gradonačelnik je imenovao Odbora književne nagrade. Nagrada dodjeljuje svake druge godine u dvije kategorije, i to za najbolje neobjavljeno književno djelo i za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

Materijali 43. gradonačelnikovog kolegija

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!