Grada Rijeka za sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog djelovanja izdvaja 3,26 milijuna kuna

Cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana, a krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave, je 1. ožujak 2021. godine.

Rijeka – U tijeku je javni natječaj Grada Rijeke temeljem kojeg će sufinancirati programe i projekte iz područja socijalnog i humanitarnog djelovanja, pružanja socijalnih usluga, prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugog Svjetskog rata i civilnih invalida rata, zaštite zdravlja, zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih te zaštite životinja.

Cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana, a krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave, je 1. ožujak 2021. godine.

Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge i vjerske zajednice, a više je dostupno je na web stranici grada.

Grad Rijeka ovakve natječaje raspisuje svake godine, a kako navode, predviđena sredstva za sufinanciranje programa i projekata temeljem ovog natječaja iznose 3,26 milijuna kuna.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!