Gradskom vijeću upućen prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna

Gradonačelnik je istaknuo kako ono što bitno utječe na proračun su porezne reforme Vlade RH, odnosno propisi vezani za prihode od poreza i prireza na dohodak, koji se ponovno mijenjaju od 1. siječnja 2021. godine.

Rijeka – Riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel Gradskom vijeću na usvajanje uputio prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna.

Predstavljajući proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako je proračun složen temeljem Smjernica za izradu Državnog proračuna RH i projekcija za 2022. i 2023., u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani

Nakon snažnog pada BDP-a u 2020. godini od osam posto, u predstojećem razdoblju očekuje se postupni oporavak ekonomske aktivnosti pa se tako u 2021. godini se predviđa rast BDP-a od pet posto, u 2022. od 3,4 posto i u 2023. godini od 3,1 posto, što je gradonačelnik ocijenio prilično optimističnim. Gradonačelnik je naglasio kako se pandemija bolesti COVID-19 u velikoj mjeri odrazila na Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu.

Premda se prema dostupnim makroekonomskim projekcijama, u predstojećem razdoblju se očekuje postupan oporavak, proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu planirani su s oprezom s obzirom na prisutnu neizvjesnost u pogledu daljeg razvoja situacije s pandemijom.

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iznosi 1.210.161.834 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 1.180.200.000 kuna. Rashodi su povećani za 33,8 mil. kuna odnosno za 2,9 posto u odnosu na iznos proračuna za 2020. godinu (I. rebalans). Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2022. godinu iznosi 1.028.500.000 kuna, a projekcija za 2023. iznosi 893.300.000 kuna. Gradonačelnik je naglasio kako ne znači da će se  tako i realizirati jer je ovakva projekcija uvjetovana činjenicom da će se završiti velike investicije koje se financiraju iz EU fondova, a još nije započela nova financijska perspektiva EU za naredno razdoblje pa se Grad nije mogao prijavljivati na natječaje jer ih još nema.

– Veći ukupni prihodi od planiranih rashoda planirani su temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke. U 2021. godini je planirano pokriće manjka u iznosu od 33.085.000 kuna, u 2022. godini u iznosu od 31.300.000 kuna te u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 29.900.000 kuna, čime bi se manjak u potpunosti nadoknadio jer je prethodnih godina taj manjak smanjen za preko 100 milijuna, kazao je gradonačelnik.

Proračunom se planiraju velike investicije

Gradonačelnik je istaknuo kako ono što bitno utječe na proračun su porezne reforme Vlade RH, odnosno propisi vezani za prihode od poreza i prireza na dohodak, koji se ponovno mijenjaju od 1. siječnja 2021. godine.

– Vlada se hvali postignutim poreznima rasterećenjima građana i poduzetnika, ali to radi na račun drugih. Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak snižavaju se stope poreza na dohodak: s 24 posto na 20 posto, s 36 posto na 30 posto i s 12 posto na 10 posto. Smanjenje poreznih stopa će utjecati na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenja i Zakon o njihovu financiranju, kojim se povećava udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećava s 60 na 74 posto, županija sa 17 na 20 posto, dok se udio za decentralizirane funkcije ne mijenja i ostaje ukupno šest posto, kaže Obersnel.

– Izmjenom Zakona o financiranju kojom se povećava udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak kompenzira se samo negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima  je uvedeno porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti, uvedene 2020. godine, svoj učinak pokazat će u 2021. godini prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak za 2020. godinu. Predviđamo da će Grad po toj osnovi na godišnjoj razini izgubiti oko 20 mil. kuna prihoda od poreza i prireza na dohodak što neće biti kompenzirano ni na koji način. Snižavanjem stopa poreza na dohodak najviše će pak profitirati oni koji imaju najveću plaću, kazao je gradonačelnik.

Proračunom se financira i revitalizacija kompleksa Benčić

Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnim fazama: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Povežimo se baštinom, projekt Interpretacijski centar prirodne baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, Poslovna zona Bodulovo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga i drugi.

Prijedlog proračuna upućen je na Gradsko vijeće, a na upit novinara što će se dogoditi ako Gradsko vijeće ne usvoji proračun, gradonačelnik je kazao kako bi morao ponuditi još jednom proračun na usvajanje, a ako ni tada ne bi bio usvojen, Vijeće bi bilo raspušteno. To bi bilo besmisleno jer bi usvojilo financiranje projekata i funkcioniranje Grada, a ne bi bilo novih izbora, budući da će Vijeće ionako biti raspušteno uoči predstojećih lokalnih izbora, vjerojatno u ožujku 2021.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!