HKD na Sušaku traži stručnu suradnicu/stručnog suradnika za pravne poslove

Rok za prijavu je srijeda 20. siječnja 2021. godine, a cjelokupni natječaj dostupan je na poveznici

Rijeka – U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku otvoren Natječaj za radno mjesto stručne suradnice/suradnika za pravne poslove.

Opis poslova podrazumijeva izrađivanje općih i posebnih akata Ustanove te druge pravne dokumentacije vezane uz rad Ustanove, rješavanje svakodnevnih zadataka iz nadležnosti Ustanove po nalogu ravnatelja te s tim u vezi davanje pisanih pravnih mišljenja i sastavljanje službenih odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih tijela; pripremanje i pregledavanje ugovora iz nadležnosti Ustanove; sudjelovanje u izradi Plana nabave Ustanove, vođenje postupke javne nabave, sastavljanje izvješća za provedene postupke javne nabave iz djelokruga Ustanove; praćenje zakona i propisa u kulturi; pomaganje ravnatelju u administrativnom djelokrugu poslova ravnatelja i Upravnog vijeća te pružanje pravne pomoći; rješavanje najsloženijih predmeta u nadležnosti Ustanove; obavljanje administrativnih poslova iz svog djelokruga rada; osoba na traženom radnom mjestu obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenim općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu te njegovati suradnički odnos s drugim radnicima; provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u svom djelokrugu rada te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Rok za prijavu je srijeda 20. siječnja 2021. godine, a cjelokupni natječaj dostupan je na poveznici.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!