Institut za javne financije pomaže gradskoj upravi osmisliti kako će vratiti dug od 250 milijuna kuna @ Rijeka

Dio duga, onaj koji se odnosi prema državi, Grad Rijeka riješit će poklanjanjem gradskih poslovnih prostora državnim institucijama koje ih sada koriste. Tako bi se trebalo vratiti oko 73 milijuna kuna duga.

Rijeka – Proračun Grada Rijeke već godinama “vuče minuse”, pa je tako u Izvješću državne revizije za 2016. godinu utvrđeno kako manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi nešto malo više od 247 milijuna kuna. S obzirom na pozamašni iznos manjka, Državni ured za reviziju zatražio je donošenje plana za pokriće manjka i podmirivanje obaveza, za što je Grad Rijeka zatražio i – stručnu pomoć od Instituta za javne financije.

Proizlazi to iz odgovora gradonačelnika Vojka Obersnela na vijećničko pitanje člana Gradskog vijeća Zvonimira Peranića koji je upitao ” koji su to savjetnici koji pomažu u procesu rješavanja akumuliranog manjka u Proračunu Grada Rijeke i da li su oni savjetovali dodatno zaduženje”.

– S obzirom da se radilo o vrlo kompleksnom i specifičnom poslu za koji je postojala potreba da njegovu realizaciju koordinira neovisno tijelo koje bi svojim stručnim znanjima davalo ključne smjernice za izradu i implementaciju, u cilju pripreme prijedloga Smjernica za izradu plana mjera pokrića manjka i podmirivanja obveza i Plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza Grada Rijeke, sukladno Zaključku gradonačelnika, sklopljen je Ugovor o nabavi usluga izrade Smjernica i Plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza Grada Rijeke s ustanovom Institut za javne financije iz Zagreba, odgovorio je Obersnel.

Smjernice i Plan mjera za pokriće manjka, objasnio je riječki gradonačelnik, predstavljaju podlogu za izradu konačnog Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza koji je u fazi izrade i usuglašavanja, u suradnji sa svim odjelima gradske uprave.

– Unatoč tome što Plan mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza još nije donešen, u Proračunu Grada Rijeke za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirano je pokriće dijela manjka prihoda Grada u sljedeće tri godine u iznosima od po 5 milijuna kuna godišnje. Donošenjem Plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza planirani iznosi pokrića manjka u narednim godinama svakako će se korigirati. Nadalje, početkom 2018. godine započeli su pregovori s Ministarstvom financija, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom državne imovine u cilju rješavanja obveza Grada prema Republici Hrvatskoj. Naime, imovina Grada Rijeke na 31. prosinca 2017. godine ukupno je vrijedna 8,3 milijarde kuna, od čega nefinancijska imovina (u kojoj najveći udio imaju zemljišta i građevinski objekti npr. stanovi, poslovni prostori…) ima vrijednost od 6,8 milijardi kuna, što za 30 puta premašuje ukupni kumulirani manjak u proračunu Grada. Stoga će se manji dio te imovine iskoristiti za pokrivanje duga prema državi u iznosu od 72,8 milijuna kuna i to na način da se nekretnine koje ionako koriste državne institucije predaju državi u vlasništvo, objasnio je Obersnel.

No, uz rješavanje postojećih obaveza, Grad Rijeka “užurbano” stvara i nove, dugoročne obaveze – tako će se za realizaciju projekata zadužiti oko 158 milijuna kuna.

– Temeljem usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019., kao i 2020. godinu, Grad će se u 2018. godini zadužiti putem dva kredita u ukupnom iznosu do 158 milijuna kuna, za što je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 24. svibnja donijelo Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata. Navedenim dugoročnim zaduženjem financirat će se vlastito učešće Grada u realizaciji višegodišnjih strateških kapitalnih projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije (Revitalizacija kompleksa Benčić s  izgradnjom pripadajuće infrastrukture te Energetska obnova 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića), objasnio je Obersnel.