Institut za javne financije transparentnost proračuna Grada Rijeke ocijenio izvrsnom ocjenom

Posebnu pohvalu dobili su gradovi Buzet, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Vodice i Zagreb, jer su svih šest godina zaredom objavili sve potrebne dokumente

Rijeka – Institut za javne financije predstavio je rezultate šestog ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih županija, gradova i općina. Rijeka je iznova dobila najveću moguću ocjenu 5.

Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina. Prosječna ocjena transparentnosti hrvatskih gradova ove je godine 4,5. Posebnu pohvalu dobili su gradovi Buzet, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Vodice i Zagreb, jer su svih šest godina zaredom objavili sve potrebne dokumente. Što se tiče kvalitete informiranja građana, web stranica Grada Rijeke također je ocijenjena izvrsnom ocjenom među gradovima s dobro koncipiranim i lako pretraživim stranicama. Prosječno najtransparentniji gradovi su u Brodsko-posavskoj i Istarskoj (5) te Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj (4,9) županiji.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Rezultati analize predstavljeni su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2019. – travanj 2020.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.
Kako bi se zadovoljilo načelo transparentnosti, Zakon o proračunu propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu objaviti: proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članak propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

Ministarstvo financija s uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz godine u godinu opetovano naglašava jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!