Ivana Mikolašević iz KBC-a Rijeka dobitnica nagrade Hrvatske liječničke komore za 2021.

Doc. dr. Ivana Mikolašević do sad je objavila više od 75 znanstvenih radova indeksiranih u Current Contest/SCIE bibliografskim bazama podataka te više od 50 radova indeksiranih u ostalim relevantnim bazama podataka. Za svoj stručni i znanstveni rad nagrađivana je više od 15 puta, uključujući nagradu L´Oreal and UNESCO za žene u znanosti.

Doc. dr. Ivana Mikolašević, liječnica sa Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Rijeka i Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci

Rijeka – Doc. dr. Ivana Mikolašević, liječnica sa Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Rijeka i Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci dobitnica je godišnje nagrade za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke i profesije u kategoriji znanstvenika do 40 godina. Nagrada će joj svečano biti uručena u srijedu 29. prosinca u Hrvatskom liječničkom domu u Zagrebu.

Hrvatska liječnička komora dodjeljuje godišnje nagrade istaknutim pojedincima, profesionalcima koji su stručnim, znanstvenim te javnim i društvenim djelovanjem pridonijeli unaprjeđenju hrvatskog liječništva i liječničke profesije.

Doc. dr. Ivana Mikolašević do sad je objavila više od 75 znanstvenih radova indeksiranih u Current Contest/SCIE bibliografskim bazama podataka te više od 50 radova indeksiranih u ostalim relevantnim bazama podataka. Za svoj stručni i znanstveni rad nagrađivana je više od 15 puta, uključujući nagradu L´Oreal and UNESCO za žene u znanosti.

U stručnom i znanstvenom radu, uz svoj tim liječnika i medicinskih sestara, velikim se dijelom bavila nealkoholnom masnom bolesti jetre, najčešćom kroničnom bolesti jetre koju smatramo “tihom epidemijom 21. stoljeća”. Doc. Mikolašević je krajem listopada ove godine izabrana za buduću predsjednicu Hrvatskog gastroenterološkog društva i time postala najmlađa buduća predsjednica i ujedno prva žena koja će obavljati ovu dužnost. U svom planu rada kroz tri ključne riječi “learn, connect and grow” naglasak je stavila na mlade gastroenterologe, te joj je jedan od ciljeva u budućem mandatu povezivanje mladih kolega iz općih bolnica i klinika kroz brojne stručne i znanstvene projekte. Ivana Mikolašević uvijek naglašava važnost timskoga rada te ističe da su njezini dosadašnji rezultati, kao i dobivene nagrade, zapravo rezultati rada njezinog tima liječnika i sjajnih medicinskih sestara.

-Upravo međusobnim povezivanjem i ulaganjem u edukaciju i kliničke projekte možemo napraviti puno u hrvatskim i europskim okvirima i stvarati pozitivnu atmosferu koja će biti na zadovoljstvo naših pacijenata te naših liječnika i medicinskih sestara, poručuje dobitnica ovogodišnje nagrade Hrvatske liječničke komore.