Izrađen prvi Zajednički akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka na području Primorsko-goranske županije

U prvom dijelu događanja održan je niz prezentacija kroz koje su diseminirani rezultati projekta, predstavljen izrađeni Zajednički SECAP kao i mogući načini financiranja mjera iz EU fondova i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rijeka – U organizaciji Primorsko-goranske županije (UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima) i Regionalne energetske agencije Kvarner, u srijedu 23. lipnja 2021. godine u kongresnoj dvorani hotela Jadran u Rijeci, održana je završna lokalna radionica u okviru projekta “JOINT SECAP- Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima”.

Događanju su nazočili predstavnici svih jedinica lokalne samouprave i povezani dionici koji su sudjelovali u razvoju prvog zajedničkog Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (Zajedničkog SECAP-a) u Primorsko-goranskoj županiji, a koji obuhvaća područje gradova Kastva i Opatije te općina Čavle, Matulji i Viškovo. Zajedničkim SECAP-om analizirana je energetska potrošnja na području uključenih gradova i općina, rizici i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena, godišnje emisije CO2 u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa te su predložene konkretne mjere s ciljem prilagodbe učincima klimatskih promjena i smanjenja emisija CO2 za najmanje 55% do 2030. godine u skladu s ciljevima EU.

U prvom dijelu događanja održan je niz prezentacija kroz koje su diseminirani rezultati projekta, predstavljen izrađeni Zajednički SECAP kao i mogući načini financiranja mjera iz EU fondova i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Drugi dio događanja u organizaciji Primorsko-goranske županije bio je posvećen predstavljanju primjera dobre prakse, odnosno projekata iz područja energetike i vodoopskrbe koji su provedeni ili su u fazi provedbe, a kojima se minimiziraju negativni učinci klimatskih promjena i doprinosi ostvarenju ciljeva smanjenja emisija CO2. Prezentacije na tu temu održali su gdin. Darko Jardas (ravnatelj Regionalne energetska agencije Kvarner), gđa. Antonia Tomas Stanković (Energetski institut Hrvoje Požar), gdin. Vedran Dorčić (Liburnijske vode d.o.o.), gdin. Zvonimir Perko (Regionalna energetska agencija Sjever) i gdin. Vedran Kirinčić, doc. dr. sc. (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci).

Projekt “JOINT SECAP” u kojem sudjeluje Primorsko-goranska županija provodi se u okviru INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 2,09 milijuna EUR, pri čemu se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 205.315,00 EUR od čega je udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 174.517,75 EUR. U projektu uz Primorsko-goransku županiju sudjeluje 8 partnera iz Hrvatske i Italije, među kojima su ustanove visokog obrazovanja, jedinice lokalne i regionalne samouprave, energetske agencije i organizacije civilnog društva. Vodeći partner na projektu je Sveučilište u Camerinu.

Više informacija o projektu “JOINT SECAP” dostupno je na mrežnim stranicama projekta.