ERSTE AD

Izrađena interaktivna virtualna 360° šetnja Platkom

UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izrado je interaktivnu virtualnu 360° šetnju Platkom

Platak – U sklopu EU projekta “EXCOVER” koji se bavi uspostavom održivog turizma u ruralnim područjima, UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izrado je interaktivnu virtualnu 360° šetnju Platkom koja je integrirana na službenu web stranicu GSC-a i u potpunosti funkcionalno dostupna široj javnosti.

Klikom na sljedeću sliku možete virtualno prošetati Platkom:

Interaktivna vizualna 360° šetnja Platkom

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }