Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

Utvrđeni temeljni ciljevi ovog Javnog poziva su znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih; razvitak i promidžba tehničke kulture; poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje.

Rijeka – Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu. Rok za prijavu projekata i programa je 11. veljače 2021. godine.

Utvrđeni temeljni ciljevi ovog Javnog poziva su znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih; razvitak i promidžba tehničke kulture; poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje.

Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 1.115.000,00 kuna te će se namjenski rasporediti unutar prioritetnih područja sufinanciranja:

-Obrazovanje građana u području tehničke kulture, ukupno 875.000,00 kuna,

-Promocija tehničke kulture, ukupno 90.000,00 kuna,

-Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi, ukupno 150.000,00 kuna.

Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o tehničkoj mogu obavljati djelatnost tehničke kulture. Svaki pojedini Prijavitelj ima pravo prijaviti do najviše sveukupno tri projekta odnosno programa.

Detalji oko prijava dostupni su na stranicama Grada Rijeke.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!