Javno izlaganje za građane o rezultatima karata i scenarijima upravljanja bukom

U razdoblju od 24. rujna do 23. listopada 2020. godine otvoren je objedinjeni postupak javnog uvida i savjetovanja s građanima o rezultatima karata buke i prijedlogu Akcijskog plana prema kojem će se u Rijeci provoditi mjere zaštite od buke, odnosno, prema kojem će se na određenim lokacijama u gradu smanjivati prekomjerna buka. 

Rijeka – U utorak, 29. rujna u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, s početkom u 15 sati, održat će se javno izlaganje za građane o rezultatima karata i scenarijima upravljanja bukom. U razdoblju od 24. rujna do 23. listopada 2020. godine otvoren je objedinjeni postupak javnog uvida i savjetovanja s građanima o rezultatima karata buke i prijedlogu Akcijskog plana prema kojem će se u Rijeci provoditi mjere zaštite od buke, odnosno, prema kojem će se na određenim lokacijama u gradu smanjivati prekomjerna buka.

Dokumente je, sukladno zakonskoj obvezi, izradio Grad Rijeka, Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u suradnji s tvrtkom DARH 2.

Zbog epidemiološke situacije ima ograničen broj sudionika te je stoga potrebna prethodna najava zainteresiranih na broj telefona   051/209-450. Najava je moguća u ponedjeljak, 28. rujna do 16.00 sati, te u utorak, 29. rujna od 8.00 do 14.00 sati.   Kako bi sva zainteresirana javnost mogla pratiti ovo javno izlaganje, omogućen je internetski prijenos uživo na linku: https://www.youtube.com/watch?v=nrOJMRUAxKo

Tijekom trajanja javnog uvida, do 23. listopada 2020. godine,  javnosti će u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati biti omogućen javni uvid u izložene grafičke prikaze i elaborate koji su sastavni dio projekta, a svoje će prijedloge moći ostaviti i upisom komentara u Knjigu primjedbi.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na iznesene prijedloge u postupku javnog uvida građani također mogu dostaviti do 23. listopada 2020. godine i to: putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: AP-3.KRUG, poštanskom dostavom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom: AP-3.KRUG, elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr uz naznaku AP-3.KRUG.

Rezultati analize izloženosti stanovništva grada Rijeke izvorima buke te prijedlog i sadržaj scenarija upravljanja bukom dostupni su na stranici Grada Rijeke (https://ekonzultacije.rijeka.hr/akcijski-plan-upravljanja-bukom-na-podrucju-grada-rijeke/#more-3728). Građani  svoje mišljenje i prijedloge o doživljaju buke u gradu Rijeci mogu iznijeti i  ispunjavajući online anketu. Anketni listići dostupni su i na lokaciji javnog uvida, kao i lokaciji javnog izlaganja, dok će elektronskoj obrazac biti dostupan na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Uvid u cjelovite elaborate u elektronskom obliku moguć je i na mrežnoj stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!