Lista za Rijeku zadovoljna nakon posljednje sjednice gradskog vijeća

– Osim toga, naša je stranka prepoznata kao jedan od nositelja i zaštitnika manjinskih i ugroženih skupina, donesen je akcijski plan borbe protiv vandalizma u gradu te povećana sredstva za djelovanje vijeća nacionalnih manjina, zaključio je Zvonimir Peranić

Rijeka – Odlukom riječkog Gradskog vijeća, nakon 23 godine, ukinuta je diskriminatorna dvostruka naplata grobne naknade. Oko 5000 ugovora o korištenju grobnih mjesta, sklopljenih prije 1998. godine, će se sukladno donesenoj odluci, moći produžiti bez plaćanja naknade KD Kozala, rekao je na konferenciji za novinare na Trgu Riječke rezolucije predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić podsjetivši da je na istoj sjednici izglasan i prijedlog Kluba Liste za Rijeku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za nove ulagače iz IT industrije i prerađivačke djelatnosti na području našeg grada.

– To je svojevrstan odgovor Liste za Rijeku onim političkim grupacijama koje pred izbore imaju ideja samo o tome kako trošiti sredstva iz proračuna, a protive se ili su skeptične prema novim investicijama, jedinim načinom da Rijeka pokrene novi razvojni ciklus.

Uz Švorinića na konferenciji za novinare bili su i ostali vijećnici Liste za Rijeku, Predrag Miletić, Morana Jokić i Zvonimir Peranić.

Peranić je podsjetio na sve ono što je na inicijativu Liste za Rijeku usvojeno na Gradskom vijeću. Poboljšani su kriteriji te uvedene nagrade za mlade poduzetnike, odlukom Gradskom vijeća pokrenuto je udruživanje sustava Civilne zaštite Grada Rijeke s općinama i gradovima u prstenu. Niz je realiziranih inicijativa jačanja riječkog identiteta poput imenovanja trga Zanella, višejezičnih ploča i povijesne zastave.

Zaključkom Gradskog vijeća uvedena je obaveza podnošenja projektnih izvješća u HNK Zajcu kako bi se transparentnije pratilo poslovanje riječkog kazališta. U Listi za Rijeku su ponosni i na usvajanje njihovog prijedloga o izjednačavanju predškolaca bez obzira na osnivača vrtića, osiguranje dodatnih 4,5 milijuna kn za predškolski odgoj, pokretanje programa za darovite u osnovnim školama te podržavanje energetske obnove više riječkih osnovnih škola.

– Amandmanom Liste za Rijeku povećana su sredstva za javne potrebe u sportu, što znači da su osigurana dodatna sredstva za sportske klubove, rekreativce, invalide te djecu i mlade, a Lista za Rijeku je u Gradskom vijeću podržala i financijsku konstrukciju za dovršetak kulturnog centra Benčić (Palača šećerana, Dječja kuće i nova gradska knjižnica). Donesen je zaključak o izvještavanju o Strategiji kulturnog razvitka i poboljšan proces donošenja Javnih potreba u kulturi.

– Osim toga, naša je stranka prepoznata kao jedan od nositelja i zaštitnika manjinskih i ugroženih skupina, donesen je akcijski plan borbe protiv vandalizma u gradu te povećana sredstva za djelovanje vijeća nacionalnih manjina, zaključio je Peranić rezimirajući svoj doprinos razvoju grada i rasterećenju građana u protekle četiri godine mandata Gradskog vijeća.