Marin Blažević dobio još jedan mandat na čelu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Marin Blažević izabran je potom za intendanta sa 22 glasa za, 9 protiv i 2 suzdržana, kao jedini kandidat koji se javio na natječaj za mandat koji počinje s prvim danom 2021. godine.

Rijeka – Gradsko vijeće imenovalo je Marina Blaževića za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na još jedan mandat s početkom obavljanja dužnosti od 1. siječnja 2021. godine. Na natječaj za intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka javio se samo jedan kandidat, dosadašnji intendant Marin Blažević, čiji je četverogodišnji program rada Kazališno vijeće, koje čine predsjednik Nenad Šegvić, Snježana Samaržija Prijić, Danijel Trinajstić, Saša Matovina i Anton Plešić ocijenilo sadržajnim, iznimno stručnim, detaljnim, realističnim i izvedivim u kontekstu postojećih financijskih, kadrovskih i infrastrukturnih resursa. Vijeće je zaključilo da se radi o vrlo ambicioznom programu koji posebno kvalitetno balansira između tradicionalnog i suvremenog, lokalnog i globalnog, domaćih i inozemnih autora, autorskog i klasičnog pristupa.

Andrej Briščik ponovno u vijećničkim klupama
Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je informaciju o ponovnom aktiviranju mandata Andreja Briščika, (AM) kojemu je zamjenik bio Vedran Vivoda, pa se Briščik ponovno vratio u vijećničke klupe. Prisegu je na početku sjednice dala i vijećnica Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada – Laburisti). Vijeće je Zorana Paulića razriješilo dužnosti člana Odbora za kulturu te umjesto njega za člana Odbora imenovalo Nikšu Vitkovića.

Vijećnik Zvonimir Peranić je u ime Odbora za kulturu komentirao kako bi se duljim natječajnim rokom, da je on postojao, s obzirom na složenost cijele procedure izrade programa, dalo više mogućnost drugim kandidatima za pravovremenu prijavu.

Ivan Mencer (HDZ) je kazao kako sumnja u poslovnu zrelost predloženog kandidata s obzirom na dosadašnje financijske pokazatelje iznesene u materijalu.

– Pričamo o pojedincu koji je ponudio određeni program i koji bi trebao imati dobru komunikaciju s Gradom kao vlasnikom, ali i drugim izvorima financiranja i sponzorima i znati donositi odluke o ljudskim izvorima, glumcima, načinima financiranja, rukovođenju ustanovom. Blažević bi trebao biti umjetnički ili tehnički direktor, a ne intendant, rekao je Mencer.

Vuk Prica (SDP) je podržao prijedlog Kazališnog vijeća te kazao kako su rezultati dosadašnjeg intendanta vidljivi u porastu broja publike, razvoju publike i radu s 5. ansamblom, a i cijeli prostor oko kazališta je živnuo. Smatra kako je budućnost Kazališta u smanjenju utjecaja politike kako bi se kazalište moglo razvijati onako kako bi trebalo.

Hrvoje Burić (Bura) je kazao kako je žalosno da se realnost sada tumači drugačije, pa Kazalište više ne dobiva novac od Talijanske vlade, nego se rješenje našlo da to financira Rijeka 2020. Dodao je da kako je Grad iz proračunske zalihe podmirio razliku kada je izgubljen sponzor – velika poslovna banka. Podsjetio je kako je svojedobno razgovarao s Blaževićem o angažmanu dirigenta Ville Matvejeffa, čiji je honorar te godine bio preko milijun kuna, a kojeg se sada ponovno angažira, bez obzira što već sada Kazalište nema novac za WC papir. Po njemu, ovo je klasično političko imenovanje. Ivona Milinović (HDZ) je tražila da Blažević objasni zašto Talijanska vlada više ne financira Talijansku dramu i pitala da joj se pojasni zašto ne rade, i jesu li već sanirani WC-i u kazalištu.

Oskar Skerbec (IDS) je kazao kako Talijanska vlada nije odustala od financiranja, već je došlo do tehničkog zastoja. U međuvremenu je s pozajmicom uskočila Talijanska unija kako bi se rad Talijanske drame nastavio. Burić je replicirao da je Blažević na jučerašnjem predstavljanju programa za novu sezonu izjavio kako će manjak sredstava od Talijanske vlade platiti Rijeka 2020.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je objasnio kako je ponosan i zadovoljan intendanturom Marina Blaževića. Jasno mu je da neki ne mogu razumjeti o čemu on govori, ali nema namjeru nikoga educirati. Smatra puno važnijim činjenicu da se u Zagrebu, Ljubljani, Trstu i drugim gradovima u okruženju s poštovanjem priča o Riječkom kazalištu i da se od tamo organiziraju autobusni prijevozi na programe. Činjenica je da građani Rijeke to Kazalište doživljavaju na drugačiji način i da su oni koji to kazalište vole svojim prilozima praktički obnovili sjedalice u parteru i ložama. To je način na koji rade sve kazališne kuće jer se i time dokazuje odnos prema kazalištu. Gradonačelnik je pojasnio kako će se za one koje jedino to brine, kazališni zahodi biti obnovljeni tijekom ljeta iz gradskog proračuna. Dodao je kako se međudržavnim ugovorom Republika Italija obvezala financirati aktivnosti talijanske manjine, ali se nigdje u tom sporazumu izrijekom ne spominje Talijanska drama. Podsjetio je kako u Rijeci postoji jaka svijest o postojanju talijanske manjine jer je prva predstava na talijanskom jeziku izvedena već 1946. godine. Zaposlenici Talijanske drame su redovni zaposlenici Kazališta i primaju plaću iz proračuna Grada Rijeke. Stav Talijanske vlade je takav kakav je, a riječ je kako je vijećnik Skerbec već kazao, o tehničkom problemu i sredstva ipak pristižu s određenim zaostatkom od godinu dana. Netočno je da je Rijeka 2020 preuzelo financiranje Talijanske drame, već je točno da će kroz programsku djelatnost EPK 2020 na određeni način biti nadoknađen dio sredstava od ovog dijela financiranja drame, zato što su to programi posebno definirani kao dio programa EPK 2020.

Sandra Krpan (SDP) je kazala kako su ljudi koji idu u kazalište slušajući ovo zgroženi. Njima je važan program, koji je uz bok svjetskim programima. Zahvaljujući Blaževiću smo to što jesmo i naše je Kazalište vrlo aktualno. Ovo što se govori o zahodima i WC- papiru nije vrijedno da se o tome govori u Gradskom vijeću.

Petra Mandić (Most) se također osvrnula na prekratak rok za provedbu natječaja, naglasivši kako nije ni čudno da se na njega javio samo jedan kandidat jer je bilo premalo vremena za predlaganje četverogodišnjeg programa, načina financiranja i ostalog, pri čemu je Blažević kao dosadašnji intendant imao prednost. Ne zna tko može u dva tjedna izraditi tako zahtjevan program. Vojko Braut (SDP) je kazao kako je riječ o jeftinim političkim prepucavanjima, a nitko ne govori o programu. U raspravu se uključio i Duško Milovanović podsjetivši kako nitko nije govorio o prioritetnim ulaganjima u zgradu kazališta, sanirana je kapilarna vlaga i balkon na ulazu i još puno toga, sve pod nadzorom konzervatora.

Marin Blažević izabran je potom za intendanta sa 22 glasa za, 9 protiv i 2 suzdržana. Pozvan da se zahvali na ukazanom povjerenju stari/novi intendant Blažević se htio osvrnuti na neke od ocjena vijećnika na njegov program i rad, na što mu je predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat skrenuo pažnju da to nije bio predlagatelj, pa ne može sudjelovati u raspravi te mu je zato oduzeo riječ.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!