Međunarodni dan laboratorijske medicine – LabDay 2019: ‘Kako čitati laboratorijski nalaz’

U utorak 5. studenoga, Dan otvorenih vrata medicinskog laboratorija i predavanje u Vijećnici Grada Rijeke.

Rijeka – Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Rijeka, u suradnji s Hrvatskim društvom za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu povodom Međunarodnog dana laboratorijske medicine organizira predavanja za sve zainteresirane građane pod nazivom “Kako se pripremiti za laboratorijske pretrage i vađenje krvi? Kako čitati laboratorijski nalaz?“.

Edukativno predavanje održat će se u utorak, 5. studenoga 2019. u 17.30 sati u Vijećnici Grada Rijeke (Korzo 16). Predavat će Vesna Šupak Smolčić, specijalistica medicinske biokemije i laboratorijske medicine, koja će okupljene uputiti kako se pripremiti za neke od laboratorijskih pretraga, a građani će moći dobiti i odgovore na pitanja iz područja laboratorijske medicine.

Istoga dana u prijepodnevnom terminu, u laboratoriju na sušačkom lokalitetu KBC-a održat će se Dan otvorenih vrata medicinskog laboratorija za učenike završnih razreda riječkih gimnazija, s ciljem da se učenici, budući studenti medicinske biokemije, upoznaju s radom i specifičnostima laboratorija. Domaćini učenicima bit će specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku koji će im u realnim uvjetima demonstrirati procese i približiti pojmove medicinske biokemije i laboratorijske medicine – Što je medicinsko-biokemijski laboratorij? Što rade medicinski biokemičari? Kako se izrađuju laboratorijske pretrage? Čemu služi laboratorijski nalaz?

Medicinsko-biokemijski laboratorij važan je dio zdravstvenog sustava jer su rezultati pretraga jedan od ključnih čimbenika za postavljanje dijagnoze, sprječavanje razvoja bolesti i praćenje uspješnosti terapije. Smatra se kako je više od 70 posto svih liječničkih odluka doneseno temeljem rezultata laboratorijskih pretraga. Laboratoriji provode opće i specijalističke pretrage iz područja biokemije, hematologije, koagulacije, imunologije, analitičke toksikologije, molekularne dijagnostike i još mnoge druge pretrage.

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku dnevno analizira oko 800 uzoraka krvi i drugih tjelesnih tekućina, a godišnje učini oko 3 milijuna analiza. Radom laboratorija upravljaju magistri medicinske biokemije, visokoobrazovani zdravstveni stručnjaci koji nakon završenog petogodišnjeg studija medicinske biokemije nastavljaju svoje školovanje u vidu specijalističkog usavršavanja. Specijalisti medicinske biokemije nositelji su timova i voditelji odjela u medicinskobiokemijskim laboratorijima, gdje uz njih u timu rade laboratorijski tehničari i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike.