Na blagdanskom prijemu Sveučilišta u Rijeci podijeljene zahvalnice zaslužnim znanstvenicima, umjetnicima i studentima

Zahvalnice su dodijeljene onima koji su doprinijeli promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci – pojedincima, timovima ili organizacijama i to: dobitnicima državnih nagrada, nagrada Primorsko-goranske županije i nagrada Grada Rijeke, međunarodnih priznanja i nagrada, Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, strukovnih nagrada, sportskih nagrada te studentima dobitnicima raznih nagrada, kao i studentima vrhunskim sportašima.

Rijeka – Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održan je tradicionalni blagdanski prijam. Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija uručila je zahvalnice znanstvenicima, umjetnicima i studentima za ostvarena postignuća tijekom tekuće godine. Zahvalnice su dodijeljene onima koji su doprinijeli promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci – pojedincima, timovima ili organizacijama i to: dobitnicima državnih nagrada, nagrada Primorsko-goranske županije i nagrada Grada Rijeke, međunarodnih priznanja i nagrada, Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, strukovnih nagrada, sportskih nagrada te studentima dobitnicima raznih nagrada, kao i studentima vrhunskim sportašima. Posebne zahvalnice dodijeljene su sastavnicama Sveučilišta, koje su pratile institucijske iskorake u domeni sveučilišnih prioriteta.

Rektorica je održala prigodni govor u kojem je zahvalila laureatima na njihovom doprinosu u ovoj godini te se osvrnula na godinu koja se bliži kraju:

Ovo Sveučilište ne bi bilo ono što jest, sveučilište koje promiče europski identitet, da nema podršku čelnih ljudi Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Posebno mi je drago da ste s nama danas, i kao članovi Savjeta Sveučilišta, kako bismo zajedno zahvalili svima koji su u protekloj godini bili na ponos Sveučilištu i zajednici.

Uvaženi laureati, naša tradicionalna okupljanja krajem godine prigoda su da zahvalimo vama koji ste tijekom godine primili ugledne i važne nagrade i time dokazali vašu izvrsnost i posebnost. Zahvaljujem vam u svoje ime i u ime cijelog Sveučilišta na vašem talentu, znanju, upornosti, entuzijazmu, naporima, radu, postignućima, angažmanu, doprinosu…

U godini koja je na izmaku, Sveučilište u Rijeci je dobilo potvrdu da je europsko Sveučilište treće generacije. Postali smo članom YUFE saveza europskih sveučilišta, (Young Universities for the Future of Europe), najveće i najbolje ocijenjene europske alijanse. U ekspertnoj pilot-evaluaciji društvenog angažmana europskih sveučilišta, unutar projekta TEFCE, UNIRI je dobio posebne pohvale za suradnju sa zajednicom: preporučeno nam je da brendiramo jedinstvenu europsku kvalitetu projekata sa zajednicom i za zajednicu, uključenost studenta i integrirane interdisciplinarne znanstveno-razvojne centre. Posljednji akreditirani je Centar za studije mira i konflikata, a u pripremi je Centar za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost. Postali smo prepoznatljiva institucija koja predstavlja Hrvatsku i regiju u Europi – University Business Forum, European Forum Alpbach, članovi smo užih tijela u EUA, najveće europske sveučilišne asocijacije. Tim za obrazovanje UA kojeg vodimo napravio je detaljnu analizu naše obrazovne vertikale i priprema prijedlog ‘lokalne’ kurikularne reforme – sustava integriranog vrednovanja i osiguranja kvalitete cijele obrazovne vertikale – između ostalog u svojem je obraćanju istaknula rektorica Sveučilišta Snježana Prijić Samaržija.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!