Na Građevinskom fakultetu sljedeći se tjedan održava 4. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu

Na Građevinskom fakultetu sljedeći se tjedan održava 4. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu

Ilustracija

Cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici i doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja

Rijeka – Savez udruga inovatora Rijeka (SUIR) organizira 4. ADRIATECH – Hrvatsku izložbu inovacija u građevinarstvu koja će biti održana od ponedjeljka do petka, 26. do 30. listopada 2020. u predvorju Građevinskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Suorganizatori izložbe su Udruga inovatora Hrvatske Zagreb (UIH) i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će biti predstavljeno 35 inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko-goranske , Splitsko-dalmatinske županije i grada Zagreba, kao i inovacije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija, što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Arhimed academia UIH-a će u sklopu izložbe organizirati predavanje ”Pregled oblika i postupaka zaštite intelektualnog vlasništva” s naglaskom na zaštitu rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koje će održati Rene Kajp, dipl. ing. Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 26. listopada u 10 sati u dvorani G-205 Građevinskog fakulteta.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!