Nema novaca za Lopaču? Za obnovu opožarene psihijatrijske bolnice ‘fali’ još gotovo milijun kuna!

Temeljem Ugovora o javnoj nabavi radova, ugovorena vrijednost radova iznosi 3,36 milijuna kuna. U međuvremenu su se pojavili i dodatni radovi te dodatni troškovi nadzora u visini od 370 tisuća kuna. Iznos planiran za nabavu opreme je 520 tisuća kuna kn, dok troškovi nadzora i koordinacije radova iznose oko 140 tisuća kuna. Dakle, ukupno potrebna sredstva iznose oko 4,4 milijuna kuna.

Rijeka – Radovi na obnovi Psihijatrijske bolnice Lopača, značajno oštećene u požaru prije nešto više od godinu dana, vrijedni su oko 4,4 milijuna kuna, a taj iznos nije skupljen niti kada se zbroje sredstva dobivena od police osiguranja, Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, iz državnog proračuna te vlastita sredstva ustanove. Otkrio je to odgovor gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela na pitanje koje je postavio vijećnik Mate Tomljanović.

– Uslijed požara koji je zahvatio glavnu zgradu 17. kolovoza 2018. godine, Psihijatrijska bolnica Lopača pretrpjela je veliku materijalnu štetu. Od tada pa do danas Bolnica ne radi svojim punim kapacitetom, s obzirom da je u funkciji samo jedan odjel, dok su radovi na druga dva u tijeku. S obzirom da je važeća polica osiguranja pokrila svega 60 post ukupnih troškova investicije, a cilj je radove okončati što prije, s obzirom da je psihijatrijska ustanova nužna, tim više što je i jedina takve vrste na ovom području, završetak radova za funkcioniranje Ustanove u punom kapacitetu uvelike ovisi o materijalnim sredstvima koje ova Ustanova ima na raspolaganju, kazao je Obersnel..

Temeljem Ugovora o javnoj nabavi radova, ugovorena vrijednost radova iznosi 3,36 milijuna kuna. U međuvremenu su se pojavili i dodatni radovi te dodatni troškovi nadzora u visini od 370 tisuća kuna. Iznos planiran za nabavu opreme je 520 tisuća kuna kn, dok troškovi nadzora i koordinacije radova iznose oko 140 tisuća kuna. Dakle, ukupno potrebna sredstva iznose oko 4,4 milijuna kuna.

– Sredstva koje je Psihijatrijska bolnica Lopača dobila od osiguravajuće kuće, temeljem police osiguranja, iznose 2,2 milijuna kuna i pokrit će tek dio ugovorenih radova. Primorsko-goranska županija osigurala je 500 tisuća kuna. Grad Rijeka je u financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurao iznos od 630 tisuća kuna i to 230 tisuća kuna za izvođenje radova i 400 tisuća kuna za nabavu opreme. Ministarstvo zdravstva osiguralo je 150 tisuća kuna. Dakle, ukupno osigurana sredstva iznose 3,5 milijuna kuna. Iako je sam projekt sanacije planiran u 2019. godini, Bolnica je imala određenih troškova i u 2018. godini u „predfazi sanacije“ – čišćenje opožarenih odjela, farbanje i uređenje odjela na prvom katu, radovi na elektro instalacijama, projektna dokumentacija, za što je Grad Rijeka namjenski iz Proračuna osigurao 160 tisuća, a Bolnica vlastitih sredstava u 80 tisuća kuna. Temeljem navedenog, za potpunu obnovu glavne zgrade i nabavu adekvatne medicinske i ine opreme procjenjuje se da će nedostajati sredstava u iznosu od oko 900 tisuća kuna, kazao je gradonačelnik Obersnel.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!