Ni Grad Rijeka nije zainteresiran da kupi Teatro Fenice za 11,5 milijuna kuna

Gradonačelnik Obersnel tumači da je Grad Rijeka u načelu zainteresiran za kupnju nekretnine „Teatro Fenice“, međutim ne po navedenoj cijeni

Rijeka – Gradonačelnik Vojko Obersnel odbio je ponudu da Grad za 11,5 milijuna kuna kupi zgradu Teatro Fenice. Istu odluku donijela je i Primorsko-goranska županija.

– Ne prihvaća se ponuda za korištenje prava prvokupa nekretnina, podnesena od strane stečajnog upravitelja Ivora Pliskovca u ime i za račun stečajnog dužnika Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke, Dolac 13, za kupnju nekretnina sa svojstvom kulturnog dobra – zgrade kazališta Teatro Fenice, stoji u odgovoru gradonačelnika stečajnom upravitelju.

No, Obersnel pojašnjava da je Grad Rijeka u načelu zainteresiran za kupnju nekretnine Teatro Fenice, međutim ne po navedenoj cijeni, “već se predlaže ovu ponudu odbiti s pridržavanjem prava prvokupa nekretnine ukoliko se kupoprodajna cijena umanji, o čemu nas je prodavatelj u obvezi izvijestiti, odnosno ponuditi kupnju po pravu prvokupa ukoliko se izmijene uvjeti prodaje”.

– Naime, u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, u okviru razdjela 017 – Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, pod Kapitalnim projektom K136223 – Kupnja stambenog i poslovnog prostora, planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.000.000 kuna i to za kupnju nekretnina/dijelova nekretnina radi rješavanja suvlasništva na nekretninama u svrhu stjecanja nekretnina u samovlasništvo.Slijedom navedenog, evidentno je da za kupnju predmetne nekretnine nisu osigurana sredstva u visini od 11.500.000 kuna, pojašnjava se.

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, uz Republiku Hrvatsku, polažu pravo prvokupa zgrade Teatro Fenice od propalog Rijekakina koji je od 2019. u stečaju. Zgrada se sada nalazi u takozvanoj stečajnoj masi dužnika, Rijekakina, pa je stečajni upravitelj poslao ponude za kupnju zgrade Županiji i Gradu.

Kronološki, 23. srpnja 2020. godine putem elektroničke pošte te dana 27. srpnja 2020. godine putem pisarnice, Grad Rijeka je zaprimio ponudu stečajnog upravitelja Ivora Pliskovca, u ime i za račun stečajnog dužnika Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke, Dolac 13, za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra, u naravi zgrade kazališta Teatro Fenice s pripadajućim dvorištem. U ponudi se navodi da se radi o kulturnoj baštini visoke kategorije koja je temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 19. veljače 2003. upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara te da je u zemljišnim knjigama na temelju navedenog rješenja na nekretnini zabilježeno svojstvo kulturnog dobra.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }
error: Sadržaj je zaštićen !!