Novo u PAR-u: Riječka visoka poslovna škola pokrenula je diplomski studij Poslovno upravljanje

Uz stjecanje općih i stručnih kompetencija, omogućeno je stjecanje transverzalnih vještina potrebnih za tržište rada što potiče studente na kontinuirano profesionalno usavršavanje i brigu za osobni razvoj.

Rijeka – Nakon gotovo desetljeća uspješnog izvođenja preddiplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje, Visoka poslovna škola PAR odlučila je otići i korak dalje. Početkom veljače 2020. godine s radom kreće specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje koji traje 4 semestra te nosi 120 ECTS-a. Završetkom studija studenti stječu titulu stručnog specijalista ekonomije (struč.spec.oec.).

Studijski program diplomskog specijalističkog stručnog studija Poslovno upravljanje pružit će studentima važne kompetencije i moderne vještine potrebne za obavljanje poslova upravo u sektorima čiji poslodavci identificiraju problematiku odgovarajućeg obrazovanja.  Uz stjecanje općih i stručnih kompetencija, omogućeno je stjecanje transverzalnih vještina potrebnih za tržište rada što potiče studente na kontinuirano profesionalno usavršavanje i brigu za osobni razvoj.

Studenti odabirom smjera Upravljanje financijama stječu kompetencije upravljanja troškovima na temelju rezultata analize financijskih izvještaja, primjene specifičnih metoda fundamentalne analize te izrade investicijskih studija. Na navedenom smjeru studenti uče procijeniti vrijednost malih i srednjih poduzeća, osigurati likvidnost poduzeća, samostalno donositi odluke vezane za financijsko upravljanje, primijeniti procese planiranja i kontrole te općenito unaprijediti poslovni sustav.

Smjer Upravljanje malim i srednjim poduzećima naučit će studente upravljati troškovima, donijeti odluku o smjeru razvoja organizacije, analizirati okolinu poslovne organizacije, upravljati organizacijom događaja, formulirati strategiju za rješavanje kriznih situacija u poslovnom kontekstu, koordinirati poslovnim procesima unutar organizacije, upravljati promjenama u organizaciji te upravljati mehanizmima za dijeljenje znanja.

Ako se odluče za smjer Upravljanje u sportu, studenti će steći znanja o upravljanju poslovnih procesa sportskih organizacija, sinergiji sporta u gospodarstvu, organizaciji sportskih manifestacija, unaprjeđivanju sportskih poslovnih subjekata, procesima planiranja i kontrole te o osmišljavanju i provođenju projekata u sportu.

“Značajan broj sportaša odlučuje se upravo za studij na PAR-u. Veliki broj naših alumnija odlučio je nastaviti svoj obrazovni put te upisati diplomski studij u Visokoj poslovnoj školi PAR,” objašnjava dekanica Nikolić.

Važno je napomenuti da po završetku preddiplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje, čak 80 posto studenata odmah pronalazi zaposlenje.

“Sigurni smo da će im se završetkom diplomskog studija otvoriti mogućnost dodatnog napredovanja na radnom mjestu,” dodaje Gordana Nikolić.

Osim kvalitetnog studijskog programa, Visoka poslovna škola PAR svakako se ponosi i stručnom praksom kojom potiče studente na stjecanje praktičnih vještina neophodnih za konkuriranje na današnjem tržištu rada.

Visoka poslovna škola PAR u sklopu stručne prakse potiče studente na stjecanje međunarodnog iskustva dodjeljujući ECTS bodove za sudjelovanje u kratkim međunarodnim programima poput konferencija te ljetnih i zimskih škola. Stručna praksa pokazala se iznimno uspješnom i korisnom kod provedbe preddiplomskog stručnog studija te će se primijeniti i u drugom ciklusu s ciljem razvoja interkulturnih kompetencija studenata.

“Stručna praksa pokazala se izrazito korisnom za razvoj praktičnih vještina te kompetencija studenata te upravo iz tog razloga nastavljamo istim primjerom i na diplomskom studiju,” ističe dekanica Nikolić, ovogodišnja dobitnica priznanja Hrvatske gospodarske komore za uvođenje novih studija i inoviranje znanja poduzetnika.

Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij.

Za sve dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem na upisi@par.hr.