HDZ Klana: Općina Klana zašto se bojite javnosti?

Autor: Portal Torpedo 07.12.2023

Marijan Zubalj HDZ Općine KlanaMarijan Zubalj, predsjednik HDZ Općine Klana i vijećnik u Općinskom vijeću

Članovi HDZ klana poslali priopćenje.

Klana - Članovi HDZ Klana poslali su priopćenje za javnost sljedećeg sadržaja:

" S obzirom da je prije više od godinu dana omogućeno i tehnološki i informatički odnosno nabavila se sva potrebna oprema u općinskoj vijećnici nije mi jasno zašto Općinska načelnica i Predsjednik vijeća (PGS-SDP) ne žele da sjednice općinskog vijeća budu javne. Više puta smo kao oporbeni vijećnici postavljali pitanja i apelirali da kad već postoje svi uvjeti zašto se sjednice ne prenose javno ali nikada nismo dobili odgovore niti od načelnice niti od predsjednika vijeća. S obzirom na važnost transparentnosti i otvorenosti u radu lokalne samouprave, želio bih izraziti svoju zabrinutost zbog činjenice da sjednice Vijeća Općine Klana nisu javne. Transparentnost je ključna za izgradnju povjerenja između građana i njihovih predstavnika u lokalnoj samoupravi. Otvaranje sjednica za javnost pridonosi transparentnosti procesa donošenja odluka, omogućavajući građanima uvid u rad Vijeća, ali i priliku da se informiraju o temama koje su od važnosti za lokalnu zajednicu.Stoga, želim postaviti pitanje: Zašto sjednice Vijeća Općine Klana nisu javne? Razumijem da postoje određene situacije koje zahtijevaju zatvorene sjednice, no vjerujem da bi redovno otvaranje sjednica doprinijelo jačanju povjerenja građana u rad Općinskog vijeća.Razmatranje ove inicijative može pridonijeti većoj participaciji građana u lokalnom upravljanju i učiniti našu zajednicu još otvorenijom i inkluzivnijom. Zašto se bojite javnosti?

Također želim izraziti svoje duboko uvjerenje u važnost zajedničkog doprinosa općinskoj zajednici, posebno u vremenima kada su financijski resursi ograničeni. Stoga bih želio postaviti pitanje koje se odnosi na naš vlastiti doprinos općini Klana. Razumijem da vijećničke naknade predstavljaju priznanje našeg truda i angažmana u lokalnoj samoupravi. Međutim, kako bismo poslali snažnu poruku solidarnosti i predanosti prosperitetu naše općine, tražili smo da se vijećnici, uključujući i predsjednika Vijeća, odreknu svojih vijećničkih naknada u korist općine. Ova gesta ne samo da bi simbolizirala našu predanost zajednici, već bi i stvarno doprinijela sredstvima koja se mogu koristiti za važne lokalne projekte, potrebe građana ili poboljšanja infrastrukture. Bilo bi to izvanredno djelovanje koje bi moglo potaknuti zajednički duh i pokazati da smo kao vijećnici spremni ići korak dalje u službi naših sugrađana. Razmatranje ovakve inicijative može dodatno učvrstiti povjerenje između nas kao predstavnika zajednice i samih građana. Stalno apeliramo da općinske financije ne stoje najbolje a ovom gestom bi pokazali građanima svojim primjerom da nam je stalo do konsolidiranja općinskih financija i da nismo na svojim pozicijama iz nekakve materijalne koristi nego za dobrobit građana. Također smo to više puta tražili ali su nas uvijek predsjednik vijeća i većina PGS-SDP glatko odbili. Također ne da razmatraju o odricanju naknada nego su u projekcije proračuna za 2025. i 2026. još i povećali sredstva za vijećničke naknade.

Želim skrenuti pažnju na važnost poticanja gospodarskog razvoja u našoj općini, posebno kroz stvaranje radnih zona koje mogu privući nove poduzetnike i potaknuti lokalnu ekonomiju. S tim u vezi, želio bih postaviti pitanje zašto još uvijek nismo pokrenuli inicijativu za stvaranje radne zone "Kunfin" u Klani. Očigledno je da su radne zone ključne za privlačenje novih investicija, otvaranje novih radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Zanima me koji su razlozi zbog kojih ova inicijativa još nije bila pokrenuta, i jesu li prepreke administrativne, financijske ili su možda vezane uz planiranje i prostorno uređenje.Radna zona "Kunfin" mogla bi biti izuzetna prilika za privlačenje poduzetnika, stvaranje inovativnih poslova i dugoročni ekonomski razvoj naše općine. Razumijem da takvi projekti zahtijevaju temeljitu analizu i planiranje, ali želio bih čuti više o konkretnim koracima koji se poduzimaju ili planiraju poduzeti kako bismo ovu inicijativu pretvorili u stvarnost. Svaki put kada bih postavio pitanje o radnoj zoni „Kunfin“ dobio bih odgovor da je problem u „državi“ odnosno u zakonu po kojem Općina Klana mora otkupiti drvnu građu sa područja na kojem bi se gradila zona i da bi to bilo pre skupo za općinu. Ali postavlja se pitanje kako Općini Viškovo to nije bilo pre skupo te su u neposrednoj blizini izgradili svoju zonu koju su financirali iz EU sredstava i kreću već u drugu fazu a mi nismo još niti u planovima. Smatramo da je to nedopustivo i tu se postavlja pitanje za načelnicu i većinu u vijeću PGS-SDP- ili ne znate ili ne želite?!!!"

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...