KD Čistoća u Kostreni održao prezentaciju o uspostavi novog načina prikupljanja komunalnog otpada

Autor: Marina Pauletić 22.12.2022

kostrena-38704

Druga prezentacija održat će se neposredno po uspostavi sustava.

Kostrena - Pedesetak mještana Kostrene odazvalo se pozivu na prvu prezentaciju o novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada čija je uspostava predviđena od 30. siječnja 2023.

Predstavnici Komunalnog društva Čistoća kao davatelj javne usluge na području Kostrene, u uvodnom je dijelu prezentacije predstavio mještanima osnovne značajke novog sustava nakon čega su mještani postavljali pitanja o primjeni novog načina prikupljanja i naplate prikupljanja otpada na konkretnim primjerima njihovih lokacija.

Mještani koji žive u privatnim kućama već su preuzeli individualne spremnike, dok će mještani koji žive u višestambenim zgradama i čiji će se komunalni otpad prikupljati putem poluukopanih spremnika svoje elektronske ključeve preuzeti u drugoj polovici siječnja, a elektronske ključeve dobit će i dio mještana iz privatnih kuća koje nemaju mogućnost individualnog prikupljanja otpada. Nakon prve prezentacije druga prezentacija održat će se neposredno po uspostavi sustava kako bi se mogle otkloniti potencijalne poteškoće ili korisnicima omogućiti jednostavnija primjena.

Sve informacije o novom načinu prikupljanja komunalnog otpada, kao i kalendar odvoza otpada mještani mogu dobiti kroz različita sredstva informiranja kao i putem brošure koju će dobiti na adresu. KD Čistoća će korisnicima informacije dostaviti i uz račun za uslugu.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...