Općina Čavle u cilju smanjenja otpada nabavila 500 kompostera

Autor: Marina Pauletić 24.04.2024

Komposter_350_l_1_large_large Foto: ilustracija

Komposteri će se dodijeliti onim korisnicima koji zadovoljavaju kriterije.

Čavle - Raspisan je Javni poziv kojim će Općina Čavle svojim stanovnicima dodijeliti 500 kompostera bez naknade. Svrha ovog poziva je poticanje stanovništva na odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te recikliranje. Nabavka kompostera ostvarena je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost kompostera iznosi 30.625 eura s PDV-om, od čega je 60 % odnosno 18.375 eura financirao spomenuti Fond, a ostatak Općina Čavle.

„U komposteru svaki stanovnik Općine Čavle može kompostirati biorazgradivi otpad, smanjiti količinu kućnog otpada te proizvesti vlastito gnojivo za svoj vrt i sadnice. Komposter ima zapreminu od 400 litara i može se dodijeliti fizičkim osobama koje imaju prebivalište najmanje šest mjeseci na području općine Čavle, i to bez obzira ima li ta osoba nekretninu u svom vlasništvu ili ne“, rekla je načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić.

Zainteresirani mještanin ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za dodjelu kompostera može preuzeti na mrežnoj stranici Općine Čavle ili u prostorijama Upravnog odjela Općine Čavle. Potrebna je također preslika važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana.

Zahtjevi s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA ČAVLE, UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU, ČAVJA 31, ČAVLE 51219.

Komposteri će se dodijeliti onim korisnicima koji zadovoljavaju kriterije, a ako zahtijeva bude više od 500 kompostera najprije će se uvažiti zahtjevi koji su najranije stigli. Rok za dostavu zahtjeva je 6. svibnja 2024. godine.

Prijavitelji mogu biti mještani koji do sada nisu preuzeli komposter, moraju biti korisnici sakupljanja javnog komunalnog otpada, a objekt na prijavljenoj adresi mora biti obveznik komunalne naknade te ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Čavle. Svako domaćinstvo ima pravo na jedan komposter.

Više informacija možete dobiti na www.cavle.hr, na e-mail adresi: pisarnica@cavle.hr ili pozivom na broj telefona 208-300.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...