Općina Viškovo objavila Javni poziv za financiranje javnih potreba za 2022. godinu

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 06.02.2022

wp-content/uploads/2020/03/Op%C4%87ina-Vi%C5%A1kovo-poma%C5%BEe-poduzetnicima-i-tra%C5%BEi-nove-pripadnike-Civilne-za%C5%A1tite.jpg

Prijave se zaprimaju kontinuirano, odnosno do iskorištavanja ukupno planiranog iznosa sredstava u 2022. godini.

Viškovo - Općina Viškovo raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju kontinuirano, odnosno do iskorištavanja ukupno planiranog iznosa sredstava u 2022. godini, a najkasnije do 31. listopada, u pisarnici Općine Viškovo, u uredovno radno vrijeme.

1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2022. godinu

Tekst poziva


Upute za prijavitelje

Nacrt ugovora

Obrazac opisa programa ili projekta, obrazac proračuna, obrazac izjave o partnerstvu, obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac životopisa, obrazac za uvid u kaznenu evidenciju i obrazac za ocjenu kvalitete prijave nalaze se na stranicama opcina-viskovo.hr.

2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2022. godinu

Tekst poziva

Upute za prijavitelje

Nacrt ugovora


Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:


Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo


Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

Obrazac opisa programa ili projekta, obrazac proračuna, obrazac izjave o partnerstvu, obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac životopisa, obrazac za uvid u kaznenu evidenciju i obrazac za ocjenu kvalitete prijave nalaze se na stranicama opcina-viskovo.hr.