Preuzimanje individualnih spremnika za reciklabilne vrste otpada

Autor: Nikola Cvjetović 09.08.2022

kante,_smece,_otpad

Korisnici s područja Općine Viškovo koji još nisu preuzeli svoje individualne spremnike za reciklabilne vrste otpada (žuti i plavi) u predviđenim terminima, spremnike mogu preuzeti na lokaciji Reciklažnog dvorišta Viškovo.

VIŠKOVO - Korisnici s područja Općine Viškovo koji još nisu preuzeli svoje individualne spremnike za reciklabilne vrste otpada (žuti i plavi) u predviđenim terminima, spremnike mogu preuzeti na lokaciji Reciklažnog dvorišta Viškovo, u Viškovu, Marinići 145 C u razdoblju od 8. do 13. kolovoza. Spremnici se mogu preuzeti u utorak i petak od 8 do 15 sati, srijedu i četvrtak od 13 do 20 sati i subotu od 8 do 13 sati.
Korisnici koji još nisu preuzeli svoje individualne zelene spremnike za miješani komunalni otpad u predviđenim terminima, mogu ih preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga, Mihačeva draga 37 u Rijeci, od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati. Iz Komunalnog društva Čistoća mole korisnike da ponesu svoje kupone, osobnu iskaznicu vlasnika ili odrezak računa KD Čistoća. Detaljne informacije dostupne su na web stranicama Komunalnog društva Čistoća.