PRILIKA: Daje se u zakup ugostiteljski objekt u Nacionalnom parku Risnjak

Autor: Sanja Tumara 14.04.2022

np_risnjak

„Pansion“ se nalazi uz Upravu Parka u Crnom Lugu, ima restoran, recepciju, pet dvokrevetnih soba i otvorenu terasu s pogledom na maleno jezero, a daje se u zakup na 5 godina.

putokazi_risnjak

Crni Lug – Nacionalni park Risnjak objavio je javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, ugostiteljskog objekta "Pansion". „Pansion“ se nalazi uz Upravu Parka u Crnom Lugu, uz početnu točku dvije planinarske staze, Horvatove i Staze preko Markovog brloga te Poučne staze Leska. Ima restoran, recepciju, pet dvokrevetnih soba i otvorenu terasu s pogledom na maleno jezero, dom divljih pataka.

Pregled poslovnog prostora moguć je od 14. do 28. travnja, od 8.00 do 14.00 sati, uz prethodnu najavu, a pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do 29. travnja u 12.00 sati.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina, a potpun tekst natječaja i dodatne informacije dostupni su na linku.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...