SDP i PGS: Djeca i obrazovanje mladih u fokusu su naše koalicije

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 09.12.2022

Pressica_ivan_susanj,_sandro_kresina

Radi najavljenih reformi u osnovnom školstvu, izgradnje nove škole po modernim standardima i želje da se svoj djeci Općine Viškovo osigura jednak standard obrazovanja koalicija SDP-PGS predložiti će Općini Viškovo da već u Proračunu za narednu 2023. godinu osigura sredstva za planiranje i projektiranje dogradnje i proširenja kapaciteta Osnovne škole „Sv. Matej“

Viškovo- Koalicija SDP-PGS, odnosno predstavnici Ivan Sušanj za SDP i Sandro Kresina za PGS, održali su u Viškovu konferenciju za medije na kojoj su se osvrnuli na neke aktualne teme. Priopćenje s konferencije u nastavku prenosimo u cijelosti:

Malo više od godinu dana nakon otvorenja područnog dječjeg vrtića u Marčeljima koji je najvećim djelom financiran bespovratnim sredstvima sa zadovoljstvom možemo istaknuti da je Općini Viškovo odobreno financiranje novog područnog dječjeg vrtića kapaciteta 100 djece, neposredno uz postojeći centralni objekt Dječjeg vrtića Viškovo. Iznos sufinanciranja je gotovo 9,3 milijuna kuna. Rezultat je to pripreme imovinsko-pravnih odnosa i građevinske dokumentacije radi čega se Općina Viškovo među prvima javila na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava.

Mnogima je vjerojatno nepoznato da počeci školovanja djece sa područja Općine Viškovo sežu čak u 18. stoljeće, no prvo organizirano školovanje djece na našem području počinje 1850. godine, koje je kroz naredna desetljeća doživljavalo razne promjene u načinu organiziranja nastave. Značajan iskorak bio je otvaranje tada nove školske zgrade 1910.g. koja je vrlo brzo postala premala, pa se potom otvaraju područne škole najprije u Pehlinu, zatim u Saršonima i Marčeljima. Značajna godina za osnovno školstvo u našem kraju je 1974.g. kada se otvara današnja OŠ Sv. Matej. Najznačajnije ulaganje od 1974. godine do danas pokrenula je Općina Viškovo nekoliko godina nakon svog osnutka i kao nositelj gradnje školske sportske dvorane bila je među prvim JLS-ovima koja je provela takav projekt iako nije osnivač škole.

Od otvaranja do danas škola je u prvom redu narasla brojem učenika, ali ne i prostorno. Svi natkriveni i zatvoreni prostori prenamijenjeni su iz dodatnih sadržaja kao što su bili marendarij, knjižnica, veliki hol i slično u učionice. Škola brojem djece i organiziranjem nastave u skladu sa današnjim programima i potrebama djece puca po šavovima. Brojem djece udvostručila se od nekadašnjih brojki, a prostorom ostala ista. Standardi i potrebe današnjeg vremena potpuno su se promijenili od danas davne 1974. godine. Budući razvoj osnovnog školstva ukazao je na potrebu gradnje nove škole.

Potreba za produženim boravkom ne postoji danas, nego je postojala već jučer da se slikovito izrazimo i radi toga je PGS početkom ove školske godine i održao konferenciju za medije na kojoj je tražio da se to pitanje aktualizira i kroz OŠ „Sv. Matej“ i osiguraju prostorni i organizacijski preduvjeti za organiziranje produžene i cjelodnevne nastave u okviru škole, a kako bi ista bila dostupna što većem broju djece.

Imovinsko-pravna priprema, prostorno-planska i građevinska dokumentacija spremno čekaju objavu javnog poziva temeljem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te se nadamo financiranju 100% bespovratnih sredstava. Resorni ministar g. Radovan Fuchs je još prije godinu dana u studenom 2021. godine rekao da sigurno možemo računati na financiranje jer nam je projekt i više nego spreman za realizaciju. Nova škola je papirnato spremna za gradnju i Općina Viškovo nestrpljivo očekuje nadamo se skoru objavu javnog poziva nadležnog Ministarstva. Dosadašnji pilot projekti i dugoročne politike s državnog nivoa, ali i Europske unije idu nedvojbeno u pravcu cjelodnevne nastave. To u praksi znači da se nastava organizira u jednoj smjeni, a da djeca uz nastavu u školi imaju vrijeme za druženje, učenje, pisanje zadaća, ali i organiziranu prehranu, jer drugačije nije ni moguće.

Slažemo se da se način života nedvojbeno promijenio u nekoliko zadnjih desetljeća i Općina Viškovo od pretežno ruralne sredine i specifičnih sadržaja sela postaje urbana, izgrađena i gusto naseljena sredina, a način života mladih obitelji sve više poprima gradski način života, profesije i radno vrijeme često je klizno i ne počinje u ranu zoru kao u vrijeme naših nona i nonića nego se usklađuje sa potrebama, kupaca, korisnika raznih usluga i proizvoda. Radi svega toga za roditelje, ali i djecu korisno je i neophodno osigurati kontinuirani cjelodnevni pedagoški i socijalni rad sa djecom koja će biti usmjeravana od strane nastavnog osoblja.

Koalicija SDP-PGS zalaže se za ujednačavanje standarda na cijelom području Općine Viškovo, jer nakon izgradnje nove osnovno škole Marinići sada jedina, a tada stara škola „Sv. Matej“ neće biti ni približno spremna za nove standarde koji će se uskoro zahtijevati od svih posebno osnovnoškolskih objekata u Republici Hrvatskoj. Naime, pred realizacijom je ambiciozan projekt Ministarstva obrazovanja za uvođenje cjelodnevne nastave u sve hrvatske osnovne i srednje škole koji bi podrazumijevao boravak djece u školi od 8 do najmanje 15 sati, a u nekim školama i do 17 sati. Najavljeno je da bi to trebalo krenuti s početkom školske godine 2027. Pilot-projekt u koji će biti uključeno 50 osnovnih škola treba početi u školskoj godini 2023./2024. Cjelodnevna nastava u svim hrvatskim školama predviđa i izgradnju ili dograđivanje brojnih škola u cijeloj Hrvatskoj. Prvi preduvjet da se uopće može razmišljati o cjelodnevnoj nastavi u Općini Viškovo je izgradnja nove škole u Marinićima. Uz pretpostavku da će se rasteretiti stara škola u Viškovu za otprilike polovicu sadašnjeg broja đaka, a u tom slučaju dio djece koja sada školu pohađaju u susjednim JLS-ovima svakako će se upravo radi cjelodnevne nastave u jednoj smjeni iz praktičnih razloga trebati prebaciti u škole na našem području. Dolazimo do toga da je drugi jednako važan preduvjet za uvođenje cjelodnevne nastave je da se i u Osnovnoj školi Sv. Matej dodatno pojača kapacitet sa novim učionicama, kabinetima te kuhinjom, blagovaonicom i ostalim sadržajima nužnim za cjelodnevni rad u jednoj smjeni.

Radi najavljenih reformi u osnovnom školstvu, izgradnje nove škole po modernim standardima i želje da se svoj djeci Općine Viškovo osigura jednak standard obrazovanja koalicija SDP-PGS predložiti će Općini Viškovo da već u Proračunu za narednu 2023. godinu osigura sredstva za planiranje i projektiranje dogradnje i proširenja kapaciteta Osnovne škole „Sv. Matej“, te također zahtijevati od osnivača OŠ „Sv. Matej“ Primorsko-goranske županije da i ovaj projekt dogradnje škole „Sv. Matej“ prijavi na javni poziv kako bi dobili bespovratna sredstva za financiranje gradnje, a sve kako bi sva djeca Viškova odmah po uvođenju cjelodnevne nastave bila uključena u takav model nastave. To će djeci pružiti bolje obrazovanje, veći fond nastavnih sati, mogućnost pohađanja izbornih predmeta, bavljenje sportom, a roditeljima nužan mir da su djeca na sigurnom, da do njihovog povratka sa radnog mjesta o njima brine stručno pedagoško osoblje. Djeci će pak djetinjstvo biti bezbrižnije i sigurnije, dnevni ritam neće se mijenjati iz tjedan u tjedan promjenama smjena, dok će se u slobodnom vremenu još moći družiti sa prijateljima, baviti sportom i hobijima koji obogaćuju njihov fizički i psihički razvoj.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...