Šest mjesnih odbora gornjeg matuljskog kraja protiv postrojenja za biološku obradu biootpada u Jurdanima

Autor: Nikola Cvjetović 14.10.2023

Vijeca_mjesnih_odbora_Jurdani,_Principi,_Puzev_Komun,_Jurdanici,_Jusici-centar_i_Vlahov_Breg

Na sastanku Koordinacije mjesnih odbora odlučeno je da općinski načelnik Vedran Kinkela, u ime Općine Matulji, neće potpisati Sporazum kojim će liburnijske JLS-e zajedno s Komunalcem kandidirati projekt za sufinanciranje putem EU fondova.

Jurdani - Vijeća mjesnih odbora Jurdani, Principi, Pužev Komun, Jurdanići, Jušići-centar i Vlahov Breg u potpunosti ne prihvaćaju bilo kakvu mogućnost da se na lokaciji Komunalca u Jurdanima postavi postrojenje za biološku obradu biootpada. Smatraju da lokacija te tzv. mobilne kompostane ne smije biti u prostoru naseljenog mjesta u Jurdanima, niti na nekoj drugoj lokaciji gdje je velik protok ljudi i naselje.

- Mještani naših Mjesnih odbora upoznati su sa novonastalom naznakom da se ista mobilna kompostana zapremine 225 m3 postavi na lokaciju u Komunalcu u Jurdanima te svi složno tražimo da se odustane od takve mogućnosti. Zdravlje ljudi, čist zrak i zdrav okoliš, razvoj naših naselja, očuvana šuma, još veći razvoj turizma u našim mjestima, su osnova našeg funkcioniranja te tražimo od naše Općine Matulji da se zajednički izborimo da takav oblik kompostane se nikako ne postavi na lokaciju naseljenog mjesta na području Komunalca u Jurdanima, kao niti na neku drugu lokaciju u Općinu Matulji koja bi bila na takvoj udaljenosti da se smeta najviše zdravlju naših ljudi. O samom uređaju se uistinu premalo zna, dobivene informacije govore da bi se godišnje moglo skupiti i preko 1000 tona skladištenog otpada cijele Liburnije, za postavljanje istog mobilnom postrojenja da ne trebaju nikakve dozvole, studije utjecaja na okoliš, što je uistinu čudno i upitno, tvrde predstavnici mjesnih odbora s gornjeg područja Matulja.

Naime, proteklog četvrtka, u Vijećnici Općine Matulji održan je na inicijativu načelnika Općine Matulji sastanak Koordinacije mjesnih odbora s načelnikom Vedranom Kinkelom i njegovim zamjenikom Eduardom Bačićem uz prisustvo djelatnika Komunalca Sandra Pecmana s temom prezentacije Eko postrojenja za biološku obradu biootpada.

- U konstruktivnoj raspravi uz niz dobrih prijedloga odlučeno je da Vedran Kinkela kao općinski načelnik u ime Općine Matulji neće potpisati Sporazum kojim će liburnijske JLS zajedno s Komunalcem kandidirati se prema EU fondovima vezano za sufinanciranje istog projekta. Nadalje, u suglasja svih prisutnih tražiti će se iznalaženje mogućnosti da uprava Komunalca predstavi više lokacija koje bi udovoljili zahtjevima i poštivanju svih ekoloških standarda ovog postrojenja, uz primjenu tehnologija koje su na puno jačem nivou od ovog predstavljenog.
Mjesni odbori ne žele prihvatiti da se ovaj pilot projekt, koji ima puno upitnika, postavi u naseljeno mjesto. Dovoljno su mještani naše Općine Matulji preko 40-ak godina gutali " miris" odlagališta Osojnice, na kojoj se skupljao otpad cijele Liburnije. Ne treba nam nova Osojnica u Općini Matulji, I to u naseljenoj lokaciji. Šest mjesnih odbora gravitiraju na maloj udaljenosti od lokacije Komunalca u Jurdanima te traže da se njihov zahtjev uzme u obzir, budući se boje da stvari izmaknu kontroli, obradi biootpada, bez obzira koje ona ima ekološke standarde, ne smije biti mjesta niti u jednom naseljenom mjestu Općine Matulji. Konačno vjerujemo u zdrav razum liburnijskih čelnika i poštivanje svih ekoloških načela, zaključak je s održane Koordinacije.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...