U siječnju 2023. Kostrena prelazi na novi sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 30.12.2022

odvoz_otpada_od_vrara_do_vrata-50761

Novi sustav prikupljanja otpada od korisnika zahtijeva i neke nove navike, prije svega odgovornije ponašanje prema vlastitom otpadu.

Kostrena - Od 30. siječnja 2023. godine kreće novi sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata”. Komunalno društvo Čistoća na području Kostrene uvodi sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”, čime se omogućuje bolja kontrola nad vlastitim otpadom, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

Korisnicima u obiteljskim kućama dodijeljeni su individualni spremnici; zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton, žuti za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu. Volumen dobivenog spremnika je određen prema broju članova kućanstva. Korisnici će na kućnu adresu, uz mjesečni račun za odvoz otpada, dobiti i letak s uputama i rasporedom odvoza za sve tri vrste spremnika.

Korisnici u višestambenim zgradama koristit će poluukopane spremnike na javnoj površini za koje će im biti dodijeljeni elektronički ključevi za korištenje spremnika za miješani komunalni otpad, papir i karton te plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu.

odvoz_otpada_od_vrara_do_vrata2

Na javnim površinama ostaju ekootoci sa zajedničkim spremnicima za prikupljanje otpadnog stakla, tekstila i ulja iz kućanstva.

Novi sustav prikupljanja otpada od korisnika zahtijeva i neke nove navike, prije svega odgovornije ponašanje prema vlastitom otpadu. Koliko je to teško postići i na koji način jedinice lokalne samouprave mogu pridonijeti uspješnoj uspostavi sustava, objašnjava direktorica KD Čistoća Jasnu Kukuljan.

– Novi sustav prikupljanja otpada će, jasno, u početku zahtijevati određeno vrijeme prilagodbe, odnosno stvaranje pozitivnih navika pri postupanju s otpadom kod dijela naših korisnika. Naime, ne treba zanemariti činjenicu da je i do sada dio korisnika odvojeno odlagao otpad u sustav spremnika na javnim površinama, dok ga je dio zanemarivao ili se prema njemu odnosio neodgovorno zbog čega smo i svjedočili često zaprljanim frakcijama vrijednih vrsta otpada ili stvaranju komunalnog nereda pored spremnika. Međutim, novi sustav izravno motivira svakog pojedinog korisnika na odvajanje vrijednih vrsta otpada, njegovo ispravno odlaganje te stvaranje što manjih količina preostalog miješanog komunalnog otpada, a čiji se odvoz i zbrinjavanje jedino i naplaćuje. Ukratko, što je manje odvoza miješanog komunalnog otpada, to su manji i konačni računi koje će korisnici plaćati za uslugu KD Čistoća.

odvoz_otpada_od_vrara_do_vrata1
pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...