Uspješna suradnja Primorsko-goranske županije i Općine Jelenje

Objavio: Ivana Grabar 14.01.2022

viber image 2022-01-13 11-11-53-413-e1642155818157 Župan Zlatko Komadina i načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja

Primorsko – goranska županija i Općina Jelenje primjer su uspješne suradnje što dokazuje projekt rekonstrukcije i dogradnje nove zgrade osnovne škole i školske sportske dvorane u Jelenju, projekt vrijedan 42 milijuna kuna koji je sa 60 posto sredstava financirala PGŽ, a 40 posto Općina Jelenje

Rijeka - Župan Zlatko Komadina održao je sastanak s načelnikom Općine Jelenje Robertom Marčeljom na kojem je bilo riječi o razvoju Općine u smjeru zelene tranzicije.

Načelnik Marčelja župana je izvijestio o planovima Općine da se na području Dubine stvore uvjeti za gradnju solarne elektrane. Cilj je povećanje kvalitete života stanovništva i nužna energetska transformacija, a bio bi to važan poticaj razvoju Općine koja je jedna od najuspješnijih malih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, smatra načelnik Marčelja.

Župan Zlatko Komadina istaknuo je da je zelena i digitalna tranzicija sastavni dio Strategije razvoja PGŽ koja ide u smjeru prelaska na čistu energiju, poticanjem zelenih i plavih ulaganja te razvojem kružnog gospodarstva.

Primorsko – goranska županija i Općina Jelenje primjer su uspješne suradnje što dokazuje projekt rekonstrukcije i dogradnje nove zgrade osnovne škole i školske sportske dvorane u Jelenju, projekt vrijedan 42 milijuna kuna koji je sa 60 posto sredstava financirala PGŽ, a 40 posto Općina Jelenje.