Uspješno završen AIDA Hrvatska projekt - održane brojne radionice

Autor: Marina Pauletić 23.01.2023

aida_projekt-50478

Posebno je bilo zanimljivo prenositi znanje pripadnicima Vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i Spasilačkih službi s područja Primorsko-goranske županije.

Rijeka – AIDA Hrvatska je u sklopu Europskog projekta za jačanje kapaciteta lokalnog OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah s idejom sudjelovanja i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini, provela niz teorijskih i praktičnih radionica kroz cijelu 2022. godinu.

Tako su se održale radionice iz javnog govorništva, nastupanja u javnosti i komunikaciji s drugima, edukacija na temu tehnika disanja, teorijskog znanja o ronjenju na dah, te praktični dio vježbi na bazenu i u konačnici u moru.

aida_projekt__1_

Na teorijskom dijelu obuke tijekom zime, stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični dio. Posebno je bilo zanimljivo prenositi znanje pripadnicima Vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i Spasilačkih službi s područja Primorsko-goranske županije koji su brojnim pitanjima iskazali interes za nadopunom svojih profesionalnih vještina.

Završni dio projekta se održao u akvatoriju Krka kroz vježbe ronjenja i spašavanja iz vode. Posebno je zanimljivo da je u sklopu projekta smo kreiran online alat za samopomoć koji je namijenjen kao podrška pripadnicima ranjivih skupinama, ali i svim ostalima kojima je potrebna podrška u nošenju sa svakodnevnim stresom. Alat sadrži tehnike meditacije i različite mentalne tehnike koje se koriste u ronjenju na dah, te tehnike ovladavanja javnim nastupima i interakcijama s ljudima. Alat omogućuje svim zainteresiranim osobama pregledavanje i uvježbavanje predstavljenih tehnika koje doprinose povećanju kvalitete svakodnevnog života pojedinaca kroz kvalitetnije opuštanje, bolje spavanje, efikasniji odmor i regeneraciju organizma, kao i smanjenje anksioznosti, straha, stresa i nošenja s teškim situacijama u svakodnevnom životu.

aida_projekt__2_

Alat je dostupan na linku ovdje. Na projektu su radili profesionalni ronioci na dah, koji su ujedno i svjetski prvaci: Lidija Lijić, Riječani Vitomir Maričić te Petar Klovar, javnosti poznat kao trenutno najdublji čovjek na planeti trenutno (u natjecateljskim disciplinama).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...