[VIDEO] Kroz projekt "Za sretnije djetinjstvo" povećana socijalna uključenost ranjivih skupina s područja Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Kostrena

Autor: Sanja Monar 07.02.2023

eu_projekt_denis_mladenic_viskovo

Općina Viškovo je u Proračunu za ovu godinu osigurala nešto manje od 110 tisuća eura za nastavak projektnih aktivnosti za djecu s područja Viškova

Viškovo - U prostorima Doma hrvatskih branitelja u Viškovu danas je održana završna konferencija za medije EU projekta „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“. Riječ je o projektu čiji je nositelj Općina Viškovo, a partneri Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica iz Kostrene. Provedba projekta je počela u veljači 2021. godine, a projekt je u cijelosti s nešto manje od 330 tisuća eura financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda. Na konferenciji su sudjelovali zamjenik općinske načelnice Denis Mladenić, voditeljica Odsjeka ureda načelnika Irena Gauš te voditeljica Odsjeka za razvoj i fondove EU Grada Kastva Biljana Maljković. Zamjenik općinske načelnice istaknuo je kako je ovo samo jedan u nizu projekata koji su se u Viškovu u cijelosti financirali bespovratnim europskim sredstvima, ovog puta preko ITU mehanizma iz Urbane aglomeracije Rijeka odnosno Europskog socijalnog fonda.

VIDEO


„Budući da EU projekt „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“ po pitanju EU financiranja završava 15. veljače 2023. godine, Općina Viškovo je u Proračunu za ovu godinu osigurala nešto manje od 110 tisuća eura za nastavak projektnih aktivnosti za djecu s područja Viškova. Na to smo se odlučili jer je riječ o djeci koja su kroz proteklih godinu dana kada su imala organiziranu podršku od strane stručnih timova, ostvarila značajne pomake i vidljive rezultate. S obzirom na to da njima treba kontinuirana podrška kako se efekti dosadašnjeg rada stručnjaka ne bi umanjili, osigurali smo sredstva za nastavak pružanja podrške djeci s područja Viškova. Nadam se da će roditelji s Viškova prepoznati važnost ove podrške s obzirom na to da su stručni kapaciteti za pružanje tog vida podrške u privatnom i javnom sektoru nedostatni. Koristim priliku zahvaliti našim partnerima na projektu – Gradu Kastvu i Dječjem vrtiću Zlatna ribica iz Kostrene. Posebno želim zahvaliti stručnim službama Općine Viškovo te stručnim timovima što su zajedničkim snagama uspješno provele sve projektne aktivnosti kojima smo prije svega pomogli djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa. Isto tako, moram istaknuti dobru suradnju sa stručnim službama vrtića i škola u Viškovu i Kastvu koje su upućivale roditelje da djecu prijave na sudjelovanje u projektnim aktivnostima“, naglasio je zamjenik općinske načelnice Denis Mladenić.


Rezultate projekta predstavila je voditeljica projekta „Za sretnije djetinjstvo“ Jasminka Štimac. „Kroz ovaj projekt smo povećali socijalnu uključenost ranjivih skupina s područja Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Kostrena te stupanj razvoja njima namijenjenih socijalnih usluga. Glavne aktivnosti u projektu su bile uspostava mobilnog tima i rehabilitacijskog tima, uređenje senzorne sobe s rehabilitacijskim kabinetom, uspostava škole trčanja i atletske škole, nabava opreme za sportske aktivnosti, nabava didaktičke oprema za Grad Kastav i DV "Zlatna Ribica” iz Kostrene. Ciljana skupina su bila djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Stručnu podršku u sklopu projekta primilo je 70-ero djece, od čega je 33-oje djece bilo uključeno u podršku mobilnog tima, 40-ero djece u podršku rehabilitacijskog tima te 15-ero djece u sportske aktivnosti. Po uređenju i opremanju senzorne sobe te nabavi didaktičke i sportske opreme, djeci se pružala podrška kroz tri različita vida stručne podrške i to putem mobilnog tima, rehabilitacijskog tima te kroz sportske aktivnosti. Za svako dijete se pripremao individualni program podrške, a djeca su koristila stručnu podršku različitih stručnjaka kako bi se maksimalno potaknuo razvoj i ostvarivanje njihovih individualnih potencijala. Mobilni tim je pružao individualnu podršku u domovima korisnika. Psiholog i socijalni pedagog su pružali psihosocijalnu podršku te podršku kod ispunjavanja školskih obaveza poput primjerice usvajanja tehnika za učenje i savladavanje školskog gradiva, pružanja podrške u jačanju zdravih životnih navika i slično. Uslugu socijalnog radnika koristilo je 63-oje djece i njihovih obitelji i to u vidu individualnih savjetovanja o socijalnim pravima i socijalnim uslugama za djecu, te povezanim pravima za roditelje. Rehabilitacijski tim u sastavu psiholog - psihoterapeut plesom i pokretom, edukacijski rehabilitator i logoped usluge je pružao u prostoru senzorne sobe koja je kao dio projekta uređena u sklopu Osnovne škole Sveti Matej. Podrška je pružana kroz individualne terapije i terapije u malim grupama za djecu većinom predškolskog uzrasta. Djeca u ovom segmentu podrške uglavnom su imala poteškoće iz spektra autizma s izraženim senzornim poteškoćama te potrebom za kontinuiranom razinom stručne podrške. Škola trčanja i škola atletike provodila se tri puta tjedno u dvije grupe, od 1. do 4. razreda te od 5. do 8. razreda osnovne škole. Treninzi su se odvijali na igralištu OŠ Sveti Matej u Viškovu i u sportskoj dvorani Matija Katalinić u Kastvu. Ukupno je bilo uključeno 15 djece, a osim uobičajenih treninga djeca su trenirala i u šumskom okruženju te sudjelovanje na dječjim utrkama“, istaknula je voditeljica projekta Jasminka Štimac.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...