Viškovo će dobiti tematski put za rekreaciju i šetnju pasa

Autor: Nikola Cvjetović 29.11.2023

spremnik_za_pseci_izmet_-_rotor_u_centru

Projekt je vrijedan nešto manje od 100 tisuća eura i prijavljen je na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” kojeg je objavila Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“.

Viškovo - Unapređenje uvjeta za kvalitetan boravak na otvorenom prostoru lokalnom stanovništvu i njihovim kućnim ljubimcima – psima, poticanje lokalnog stanovništva na aktivan boravak u prirodi i na aktivno provođenje slobodnog vremena u društvu svojih kućnih ljubimaca, socijalizacija i razvijanje motorike pasa te upoznavanje i zbližavanje vlasnika koji mogu dijeliti svoja iskustva, promicanje odgovorne skrbi za kućne ljubimce – samo su neki od ciljeva projekta koji će se realizirati na području Viškova, točnije u naselju Marinići (Petrci).

Projekt je vrijedan nešto manje od 100 tisuća eura i prijavljen je na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” kojeg je objavila Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“. Temeljem predmetnog natječaja, planira se osigurati 80 posto sredstava, a ostatak je osiguran u općinskom proračunu.

Područje obuhvata projekta je postojeći šumski put dužine oko 450 m koji se spaja na nerazvrstanu cestu u Marinićima te na livadu površine oko 3000 četvornih metara koja je s tri strane omeđena suhozidima. Na spoju postojećeg šumskog pješačkog puta s nerazvrstanom cestom planira se uređenje platoa kao polazišne točke tematskog puta. Plato će se urediti kao zaravnata šljunčana površina na koju će se postaviti tabela s mapom, informacijama i pravilima ponašanja za pse i njihove vlasnike te koševi za smeće i pseći otpad.
U jednom dijelu će se postaviti sprave za treniranje i istrčavanje pasa, a u drugom dijelu klupe i stolovi za odmor te koševi za otpad. Planira se i uređenje puta koji bi kružno prolazio livadom. Prostori gdje su smještene klupe za odmor uredit će se kao zaravnate šljunčane površine, a zasjenjivanje će se postići sadnjom autohtonih stabala i bilja.

„Cilj ovog projekta je realizacija novog i zanimljivog sadržaja za lokalno stanovništvo i njihove kućne ljubimce kakvog dosad nije bilo u Viškovu. Tematski put omogućit će kvalitetno provođenje slobodnog vremena za lokalno stanovništvo u društvu svojih kućnih ljubimaca i drugih vlasnika pasa. Osim toga, na toj će se lokaciji postaviti i sprave za agility treniranje pasa što će koristiti socijalizaciji i razvijanju motorike pasa. Socijalizacija, istrčavanje, treniranje i odgoj psa nezaobilazan su dio kvalitetne brige o kućnom ljubimcu pa sam sigurna da će uređenje tematskog puta zadovoljiti potrebu brojnih vlasnika koji žele sigurnu površinu za igru, istrčavanje i treniranje pasa, posebice za vlasnike koji žive u stanovima“, kaže općinska načelnica Sanja Udović o novom općinskom projektu.

Kako bi okoliš bio čišći i zdraviji i mještani zadovoljniji, Općina Viškovo ovih je dana nabavila specijalizirane spremnike za pseći izmet koji su postavljeni na 14 lokacija u što je uloženo nešto više od 5 tisuća eura. Spremnici su postavljeni u centru Viškova - iza zgrade Općine, pokraj rotora u centru uz ukopane spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, iza crkve Sv. Mateja, kod Osnovne škole Sv. Matej te nasuprot Dječjeg vrtića Viškovo. Postavljeni su i kod benzinske postaje Adria Oil na Furićevu, nasuprot NK Halubjan s lijeve strane puta za kućni broj Brnasi 2 te s lijeve strane puta za kućni broj Kapiti 8. U Saršonima su postavljeni kod ulaza u šetnicu u Biškupima te uz rotor u centru Saršona. U Mladenićima je spremnik postavljen na nogostupu nasuprot kućnog broja Bujki 43. U Marinićima su spremnici postavljeni kod Radne zone Marinići nasuprot kućnog broja Marinići 142, na rotoru Marinići 1 u obuhvatu javne površine Marinići te na nogostupu lokalne ceste Marinići (Ž5025) – čvor »Škurinje, nasuprot kućnog broja Stupari 23/B.

„Svaki odgovorni vlasnik kućnog ljubimca mora pokupiti izmet za svojim psom. Čišćenje za psom je čin poštovanja prema susjedima i zajednici te predstavlja ekološki odgovorno ponašanje kojem svi moramo težiti. Pseći izmet na vrhu je liste pritužbi protiv pasa i njihovih skrbnika, a svaki put kad ga netko ostavi na neprikladnom mjestu stvara se negativno mišljenje o životu pasa kao kućnih ljubimaca. Apeliram na mještane da počiste za svojim psom i izmet odlože u za to predviđene spremnike. Kako bi informacija o spremnicima došla do što više ljudi, edukativni letak „Pokupi kakicu“ mještani će dobiti i kroz prosinačko izdanje općinskog Glasnika. Koristim priliku zahvaliti riječkom Društvu za zaštitu životinja koji, između ostalog, stoje iza grafičkog oblikovanja letka“, kaže voditelj općinskog Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti Tibor Tramišak.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...