Župan predstavio rebalans konsolidiranog proračuna PGŽ-a koji raste za 39 milijuna eura

Autor: Portal Torpedo 13.05.2024

press_pgz_rebalans

Najveći dio izvornih sredstava i viška prenesenog iz prethodne godine Županija će raspodijeliti za dostupnost primarne zdravstvene zaštite i socijalu, a župan Zlatko Komadina ponovno je ukazao da je Županija zamijenila državu u financiranju zdravstva.

Rijeka - Utvrđenim prijedlogom rebalansa konsolidirani proračun PGŽ-a za 2024. godinu povećava se za 39 milijuna eura, odnosno raste s 256 milijuna eura na iznos od 295 milijuna eura, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni financijski izvještaji koji će se razmatrati na 27. sjednici Županijske skupštine.

Naglašeno je da će Županija najveći dio svojih izvornih sredstava, ali i prenesenog viška iz prethodne godine, raspodijeliti za dostupnost primarne zdravstvene zaštite i socijalu, a župan Zlatko Komadina ponovno je ukazao da je Županija zamijenila državu u financiranju zdravstva.

„Država nije osigurala porast prihoda za povećane rashode već je to prepustila županijama. Možemo slobodno reći da nam oduzima razvoj jer bi se sredstva koja će otići u sustav primarnog zdravstva uložila u kapitalne projekte“, naglasio je Komadina.

Više detalja o rebalansu iznio je resorni pročelnik Krešimir Parat koji je pojasnio da je dio ovog povećanja financiran iz prenesenog viška u iznosu od 5,9 milijuna eura te dio povećanjem prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu 33,1 milijuna eura.

„Od navedenog povećanja, raspoloživa sredstva Županije, odnosno rashodi koje Županija financira, povećavaju se za 18,6 milijuna, dok se ostatak od 20,4 milijuna eura odnosi na korisnike. Najveći dio povećanja svojih izvornih sredstava, Županija je raspodijelila za UO za zdravstvo i to 8,3 milijuna eura, potom za socijalu 2,6 milijuna eura, za regionalni razvoj 2,2 milijuna eura te 1,4 milijuna eura za školstvo.

Što se tiče zdravstva, najviše sredstava usmjereno je na osiguranje dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite u visini od 5,5 milijuna eura dok je za redovnu djelatnost domova za starije osobe namijenjeno 1,4 milijuna eura. Riječ je o iznosu koji bi se, da domovi posluju po tržišnim principima, trebao preliti u povećane cijene za korisnike, naglasio je pročelnik, napomenuvši da je Županija osigurala rast plaća koji je ugovaran kolektivnim sporazumima na razini države.

Govoreći o povećanju korisničkog dijela proračuna za školstvo i zdravstvo, Parat je ukazao na disbalans.

„I zdravstvo i školstvo imaju oko 40 posto u županijskom proračunu. Pritom, školstvo raste 15 milijuna eura, a zdravstvo 4,8 milijuna eura iz razloga što zdravstvo nije dobilo namirenje za svoje dodatne rashode za zaposlene. Školstvo se naime financira iz državnog proračuna, a zdravstvo putem HZZO-a. Ovaj dio koji nedostaje zdravstvu je namirila Županija“, objasnio je Parat i rekao da se po strukturi povećanja, 15,3 milijuna eura odnosi na plaće.

Pročelnik je izvijestio i o izvršenju proračuna za 2023. godinu naglasivši da proračun Primorsko-goranske županije nikada nije bio u deficitu te istaknuo da je proračun ostvaren u iznosu od 230 milijuna eura što je 95,9 posto plana za 2023. godinu i 12 posto više nego u 2022. godini.

Na susretu s novinarima rečeno je i da će Primorsko-goranska županija sufinancirati u iznosu od 1,2 milijuna eura tijekom dvije proračunske godine projekte energetske obnove zgrada Doma zdravlja PGŽ u Crikvenici i Ravnoj Gori kojima su odobrena bespovratna sredstva resornog ministarstva.

Pročelnica Alessandra Ban predstavila je Prijedlog odluke o odabiru projekata razvoja javne turističke infrastrukture. Za područje Gorskog kotara raspoređeno je 235 tisuća eura, a 160 tisuća eura za ostatak županije. Ban je posebno naglasila da su ove godine po prvi puta svi prijavljeni projekti zadovoljili uvjete i ostvarili sufinanciranje.

O rasporedu sredstava iz Fonda za Gorski kotar, odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka, regionalnog razvoja te programa za otoke, informirao je pročelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan. Naglasio je da se radi o ukupnom iznosu od oko 1,2 milijuna eura koji se raspoređuje na 22 jedinice lokalne samouprave. Poseban naglasak je na području Gorskog kotara i to s fokusom na zelene i digitalne, ali demografski poticajne projekte.

Na početku susreta s novinarima, župan je čestitao Riječanki Emi Sgardelli na osvajanju titule europske prvakinje u karateu, a uputio je čestitke i Baby Lasagni koji je svojom pjesmom osvojio simpatije slušatelja diljem Europe. Župan je posebno naglasio i da će PGŽ uručiti posebno priznanje Lučkoj kapetaniji Rijeka za uspješan i dugogodišnji rad povodom 250. obljetnice osnutka.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...