ATTEND: CARNET-ov projekt koji će unaprijediti obrazovanje djece s teškoćama u razvoju

Autor: Andrea Načinović 25.05.2022

carnet_predstavljanje_projekta

Cilj projekta je opremanje 34 odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj asistivnom tehnologijom i obrazovanjem njihovih djelatnika kako bi se djeci s teškoćama u razvoju stvorili preduvjeti za jednake obrazovne mogućnosti i uspješnu uključenost u društvo.

Rijeka - Dvije riječke ustanove, Centar za odgoj i obrazovanje te Centar za autizam, bit će u sklopu CARNET-ovog projekta ATTEND opremljene tzv. asistivnom tehnologijom.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET predstavlja u Opatiji projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ – ATTEND.

Cilj projekta je opremanje 34 odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj asistivnom tehnologijom i obrazovanjem njihovih djelatnika kako bi se djeci s teškoćama u razvoju stvorili preduvjeti za jednake obrazovne mogućnosti i uspješnu uključenost u društvo. U sklopu projekta opremit će se i dvije ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka – Centar za odgoj i obrazovanje te Centar za autizam.

Ukupna vrijednost projekta je 3,5 milijuna eura, od čega se veći dio (85 %) financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a manji dio (15 %) iz državnog proračuna.

„Projektna sredstva uložit će se na opremanje centara za odgoj i obrazovanje suvremenom asistivnom tehnologijom za rad s djecom s teškoćama u razvoju te će se djelatnicima ustanova osigurati edukacija, kako bi na najbolji način iskoristili sve prednosti nabavljene opreme“, izjavio je ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz te dodao:

„Asistivna tehnologija djeci s teškoćama u razvoju omogućava lakše obavljanje svakodnevnih radnji, doprinosi boljem učenju, većoj socijalizaciji s vršnjacima i uključenosti u društvo te stvaranju prilika na tržištu rada. Stoga s pravom možemo reći da su prednosti projekta ATTEND brojne. Želja nam je da kroz ovaj projekt utječemo i na pozitivne promjene u svijesti i stavovima šire javnosti, na način da društvo u cijelosti prihvati i spozna da su djeca s teškoćama u razvoju dio naše zajednice te da samo koriste drugačije alate i na svoj način postižu vlastite ciljeve.“
Pored ustanova koje sudjeluju u projektu, krajnji korisnici projekta su i odgojno-obrazovni djelatnici u ustanovama te posredno djeca i njihovih roditelji. Projektom će se omogućiti djeci, koja ne mogu pohađati redovne obrazovne ustanove, pristup asistivnoj tehnologiji.

Projekt je predstavljen u sklopu dvodnevnog događanja „ATTEND konferencija na naš način“. Događanje uključuje brojne radionice i predstavljeni primjeri dobre prakse, kako islandskih partnera, tako i hrvatskih ustanova koje su do sada imale iskustva u radu s asistivnom tehnologijom. Naime, CARNET će u sljedeće dvije godine projekt provoditi u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (ERF) i Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), uz sudjelovanje islandskih partnera – Odjela za obrazovanje i mlade grada Reykjavika.

Projekt ATTEND dio je programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva u sklopu kojeg je Hrvatskoj na raspolaganju 32,7 milijuna eura, od čega se 27,8 milijuna eura financira iz Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...