Do kraja 2025. godine očekuje se izgradnja Zdravstvenog centra Rujevica Zapad

Autor: Marina Pauletić 04.03.2024

rujevica_radovi_pgz_2024__7_ Foto: arhiva

Izgradnjom Zdravstvenog centra objedinit će se resursi i djelovanje zdravstvenih i interventnih službi na području PGŽ.

Rijeka - Županijska skupština PGŽ jednoglasno je podržala nastavak kapitalnog projekta Zdravstvenog centra Rujevica Zapad i kreditno zaduženje u visini od 8,9 milijuna eura kojim će se financirati izgradnja zgrade Zavoda za hitnu medicinu PGŽ sa sanitetom, priopćio je zamjenik župana Vojko Braut najvažnije odluke s prošlotjednog zasjedanja županijskih vijećnika.

„Trenutno se nalazimo u fazi javne nabave za izgradnju zgrade Zavoda. Dozvole su sve dobivene ili su neposredno pred dobivanjem, a projekt nadamo se realizirati do kraja 2025. godine“, istaknuo je na redovitom susretu s novinarima.

Dodao je da je do sada Županija financirala projekt s iznosom od 400 tisuća eura koji su raspoređeni HGSS-u Stanica Rijeka za nultu fazu iskopa, a slijedom odluke sa Skupštine, ovoj službi rasporedit će se dodatnih 470 tisuća eura za sufinanciranje prve faze gradnje koja, uz ostale, obuhvaća zgradu HGSS-a i pristupnu prometnicu.

Podsjetimo, izgradnjom Zdravstvenog centra objedinit će se resursi i djelovanje zdravstvenih i interventnih službi na području PGŽ, a u planu je izgradnja helidroma, hangara i zgrade HGSS-a Stanica Rijeka te zgrade Zavoda za hitnu medicinu PGŽ sa sanitetom.

Županija kontinuirano ulaže i u uređenje najvećeg infrastrukturnog projekta za potrebe svih sastavnica civilne zaštite – Centra za obuku interventnih službi u Šapjanama, jedinog takve vrste u Hrvatskoj i tek nekolicine u ovom dijelu Europe, a u koji je do sada iz županijskog proračuna uloženo više od milijun eura, rekao je Braut, a načelnik stožera Civilne zaštite PGŽ Mladen Šćulac predstavio Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području PGŽ u 2023. godini te Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području županije za ovu godinu.

Kako je naveo, Vatrogasna zajednica PGŽ u protekloj godini imala je 4447 intervencija. Zabilježena je manja izloženost požarima i veći broj intervencija uslijed poplava, padova stabala na prometnice i sl. Prošlu godinu ocijenio je vrlo zahtjevnom u kontekstu klimatskih promjena i iznenadnih padalina tijekom ljetnih mjeseci koje su prouzročile veće štete u priobalju. Za rad sustava u 2024. godinu, PGŽ je osigurala sredstva u visini od 743 tisuće eura i nastavlja podupirati projekt Centra Šapjane gdje je trenutno u izgradnji vatrogasni toranj za uvježbavanje interventnih službi. U tijeku su i preventivne pripreme za ljetnu sezonu, a na otoku Rabu odrađena je terenska vježba „Potres-Rab 2024“ u kojoj je sudjelovalo 110 pripadnika snaga iz sustava civilne zaštite i zahtjevnim logističkim prijevozom dopremljeno čak 25 vozila.

Pročelnica Izabela Linčić Mužić izvijestila je da je ravnatelju Županijske lučke uprave Krk dana suglasnost za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila na rekonstrukciji luke Baška.

Zahvat se nalazi u dijelu luke otvorene za javni promet županijskog značaja i predviđa se na priveznim mjestima za brodice na tri gata koji se izvode u sklopu III. faze rekonstrukcije luke Baška. Sidreni sustav je koncipiran na način da bude prilagođen za plovila dužine 6 do 12 metara, a rezultirat će s novih 86 komunalnih i 68 nautičkih vezova. Izvođač radova je BSK Commerce d.o.o. s iznosom ponude od 175 tisuća eura. Radovi će se izvesti u roku od tri mjeseca.

Dana je suglasnost i za rekonstrukciju i dogradnju rapske luke Melak II. faza koja obuhvaća dogradnju postojeće luke kojim će se osigurati dodatnih 50 komunalnih vezova isključivo za lokalno stanovništvo. Planiraju se dva nova bazena, i to sjeverni, s akvatorijem površine 7.700 m², i južni s akvatorijem površine 2.100 m². Za izvođenje radova ŽLU je sklopila sporazum sa zajednicom ponuditelja Sun Adria d.o.o. i Vigra d.o.o. u ukupnom iznosu od 3,3 milijuna eura, koja su prijavljena za sufinanciranje na javni poziv resornog ministarstva.

Pročelnica je informirala da će PGŽ, putem Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama, financirati i izradu prometnog poligona u Dječjem vrtiću More u Rijeci u iznosu od 9.675,00 eura kojim će se omogućiti usvajanje znanja i osposobljavanje najmlađih za što sigurnije sudjelovanje u prometu.

Ravnatelj JU Prirode Marko Modrić izvjestio je o poslovanju ove javne ustanove u 2023. godini. U okviru projekta resornog ministarstva, JU Priroda donijela je tri plana upravljanja ekološkom mrežom za otoke Krk i Rab te za Gorski kotar i sjevernu Liku, koji će prema pojašnjenju Modrića, biti podloga za buduće projekte i njihovo financiranje u sustavu zaštite prirode.
Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu mostova u Vražjem prolazu uslijed šteta od poplava, a sama obnova, procijenjena na 160 tisuća eura, planirana je za 2024. godinu. Trenutno je u tijeku javna nabava za radove.

Govoreći o radu centara za posjetitelje kojim upravlja JU Priroda, Modrić je rekao da je u sklopu Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu izvršen monitoring 124 para supova, od kojih 79 mladih ptića, dodavši da je nakon 100 godina na Učki zabilježeno gniježđenje novih parova, što je rezultat proaktivnih mjera zaštite, poput velikog EU projekta LIFE Support u kojemu je JU Priroda jedan od vodeći partnera, a cilj mu je dugoročna zaštita supova na Kvarneru. Ujedno, preko 28 tona hrane odloženo je na hranilište te spašeno deset bjeloglavih supova. Sam centar posjetilo je preko 12 tisuća građana, a oko 9,5 tisuća posjetitelja zabilježeno je u Centru „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici.

Izdvojio je i da je provedeno ornitološko istraživanje strogo zaštićene i rijetke ptice ćukavice na otoku Krku, kartiranje virova na Rječini te postavljanje kućica za gniježđenje sova jastrebača u Gorskom kotaru. Vezano uz more, postavljeni su kolektori za periske, na žalost, bez rezultata te tiskana te je tiskana i predstavljena knjiga o najdubljoj jami na otoku Cresu, jami Čampari.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...